Το Εορταστικό πρόγραμμα των καταστημάτων της πόλης μας - Λαός Του Αλμυρού