Εξασφάλισε το αγροτεμάχιο σου - Γραφείο υποστήριξης αντιρρήσεων δασικού χάρτη - Λαός Του Αλμυρού
φυτιλης νεο

Εξασφάλισε το αγροτεμάχιο σου – Γραφείο υποστήριξης αντιρρήσεων δασικού χάρτη
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι μια διαδικασία στην οποία ο πολίτης ενημερώνεται για το χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικός ή άλλης μορφής π.χ αγροτικός) στις περιοχές εκτός ορίων οικισμών και κυρίως για το χαρακτήρα των γεωτεμαχίων που έχει στην ιδιοκτησία του δηλαδή τη μορφή που είχαν αυτά παλιότερα (έτος 1945) και πως αυτά εμφανίζονται σήμερα.

 

 

Μετά την ανάρτηση όλοι οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων πρέπει να ελέγξουν τις ιδιοκτησίες τους και να εξασφαλίσουν ότι αυτές δε χαρακτηρίζονται στο χάρτη ως δασικές, γεγονός που, αν συμβαίνει, θα έχει άμεσες συνέπειες όπως την περικοπή των συνδεδεμένων με τις εκτάσεις αυτές επιδοτήσεων της γεωργικής καλλιέργειας.

Η αντίρρηση είναι το μόνο μέσο για κάποιον που έχει έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει το χαρακτηρισμό στο χάρτη και να απαιτήσει τη διόρθωση λαθών ή/και να ζητήσει τεκμηριωμένες αλλαγές που να αποτυπώνουν την πραγματική, ως επί το πλείστον γεωργική, χρήση του γεωτεμαχίου από το παρελθόν έως σήμερα.

Η προθεσμία άσκησης των αντιρρήσεων διαρκεί εξήντα (60) ημέρες και παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για όσους κατοικούν στο εξωτερικό. Η ημερομηνία έναρξης των αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη για την Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων αναμένεται να ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αντιρρήσεις ασκούνται ηλεκτρονικά, μετά την καταβολή ειδικού τέλους, ανάλογα με το εμβαδόν της αμφισβητούμενης έκτασης. Με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομίας το τέλος αυτό  μειώθηκε έως 60% στις χαμηλές κατηγορίες μέχρι 20 στρεμμάτων. Για ειδικές περιπτώσεις δεν υποβάλλεται το παράβολο και η αντίρρηση ασκείται ατελώς.

Για τις εκτάσεις του χάρτη που δε θα ασκηθούν αντιρρήσεις, θα γίνει άμεσα κύρωση (με δημοσίευση στο ΦΕΚ) πράγμα που σημαίνει ότι ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων αυτών καθίσταται οριστικός και δεσμεύει τον ιδιοκτήτη ή το δημόσιο για κάθε διοικητική πράξη στο μέλλον (π.χ αξιοποίηση, μεταβίβαση κλπ). Αλλαγή του κυρωμένου χάρτη μπορεί να γίνει μόνο με προσφυγή στο ΣτΕ.

Η ομάδα Τεχνικού Συμβούλου με ειδικούς επιστήμονες δασολόγο, μηχανικό και νομικό είναι στη διάθεσή σας για υπεύθυνη ενημέρωση, έλεγχο των ιδιοκτησιών σας και υποστήριξη στην άσκηση των αντιρρήσεων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας (Κωνσταντίνος Γιαννούχος, Δασολόγος-Περ/λόγος,  τηλ. 24220 21313, κιν. 6932 303 703,  Βασίλης Φυτιλής, Δικηγόρος 24220 22058, κιν.6972 037 907 και Ε.Ι. Δημούλη, Α. Μηχανικός,  τηλ. 24220 25960, κιν, 6977 436 516).

 

φυτιλης νεο
Αφήστε μια απάντηση