Νέα ΕΔΕ με εντολή Δημάρχου για τους Ισολογισμούς Δήμου και ΝΠΔΔ Αλμυρού - Λαός Του Αλμυρού
δημαρχείο

Νέα ΕΔΕ με εντολή Δημάρχου για τους Ισολογισμούς Δήμου και ΝΠΔΔ Αλμυρού
Με σημερινή (Τετάρτη 19-4-2017) του ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ο Δήμαρχος Αλμυρού, διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με αντικείμενο ελέγχου τις παρατηρήσεις των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με:
1.Τους Ισολογισμούς του Δήμου Αλμυρού χρήσεων 2012 και 2013.
2. Τους Ισολογισμούς του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αλμυρού χρήσεων 2011, 2012, 2013 και 2014.
3. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ΕΔΕ να προσδιοριστούν οι ευθύνες των προσώπων που εμπλέκονται καθώς και η διερεύνηση των συνθηκών
υπό τις οποίες έχουν τελεσθεί τα παραπτώματα.
4. Την ΕΔΕ θα διενεργήσει η κα Αικατερίνη Ρηγούλια Προϊσταμένη του Τμ. Τουρισμού Δ/νσης Τοπ.Οικ. Ανάπτυξης Δήμου Βόλου, κλάδου
ΠΕ Διοικητικού / και ή Οικονομικού, με βαθμό Α, σύμφωνα με το υπό στοιχείο 29 ανωτέρω επικαλούμενο έγγραφο.
5. Η σχετική έκθεση με το πόρισμα της ΕΔΕ θα πρέπει να έχει παραδοθεί στον Πειθαρχικώς Προϊστάμενο,το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αυτής.
Θυμίζουμε ότι σχετικά με το ΝΠΔΔ του Δήμου Αλμυρού, αλλά και τους ισολογισμούς του Δήμου, έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες ΕΔΕ προς υπαλλήλους του ΝΠΔΔ και του Δήμου.
Μέχρι στιγμής υπάλληλοι του Δήμου Αλμυρού που ο βαθμός τους  επιτρέπει να αναλάβουν, είτε αρνήθηκαν είτε δεν τους ανατέθηκε. Επιπρόσθετα άλλος “Προϊστάμενος” του Δήμου Βόλου ο οποίος είχε οριστεί, “αρνήθηκε” να εκτελέσει την ΕΔΕ, μάλλον για προσωπικούς λόγους.Αφήστε μια απάντηση