Η Μείζων Μειοψηφία φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο το πρόβλημα με το Βιολογικό Καθαρισμό Πτελεού


Τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Πτελεού», ζήτησε η δημοτική ομάδα του Χρήστου Βούλγαρη και με τις δέκα υπογραφές που συγκεντρώνει η Μείζονα Αντιπολίτευση, υποχρεώνει το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου να εισάγει το θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Το πρόβλημα με τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Πτελεού ταλαιπωρεί τους κατοίκους του χωριού και των παραθαλάσσιων οικισμών του, από την ημέρα που για πρώτη φορά τέθηκε σε λειτουργία και ο Χρήστος Βούλγαρης κατέθεσε την παρακάτω αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν οι πτυχές του τόσο σημαντικού ζητήματος.

Μεταξύ άλλων, στην αίτηση του κ. Βούλγαρη αναφέρονται τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,

Στις 22 Οκτωβρίου 2012 περιήλθε εις χείρας μου το με αριθμ. πρωτ. 1/22-10-2012 έγγραφο των εκπολιτιστικών συλλόγων Λειχούρας και Αγίων Αποστόλων Πτελεού, απευθυνόμενο προς τον κ. Δήμαρχο και κοινοποιούμενο στην Τοπική Κοινότητα Πτελεού και το οποίο την ίδια ημέρα κατετέθη και στον Δήμο, όπως με διαβεβαίωσαν. Λόγω της σοβαρότητας και κρισιμότητας των όσων αναφέρονται σ’ αυτό και στο συνημμένο έγγραφο του συνηγόρου του πολίτη, περίμενα τουλάχιστον ν’ αναγνωσθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της χθες, προς ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων, αν και κατά την άποψή μου έπρεπε να συζητηθεί και αναζητηθούν λύσεις.

Στο έγγραφο αυτό λοιπόν που έχει ως θέμα την «μη νόμιμη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Πτελεού», τα Προεδρεία των συλλόγων αφού συνεδρίασαν μ’ αυτό το θέμα καταγράφουν τις διαπιστώσεις τους, το παράπονό τους και τις προθέσεις τους και ζητούν μια απάντηση και λύση στο πρόβλημα και ειδικότερα:

Διαπιστώνουν ότι: α) Συνεχίζεται η λειτουργία της εγκατάστασης του βιολογικού με αρκετά προβλήματα μολύνσεως, δυσοσμίας και βλαβών.

β) Το όχημα μεταφοράς λυμάτων του Δήμου δεν εκτελεί δρομολόγια προς το βιολογικό του Αλμυρού -όπως είχε αποφασισθεί- με αποτέλεσμα τα λύματα να απορρίπτονται στο ρέμα «Ξηράκια», πράγμα που έχει απαγορευτεί.

γ) Ιδιωτικά μεταφορικά λυμάτων απορρίπτουν το περιεχόμενό τους (βοθρολύματα) παράνομα στην εγκατάσταση του Βιολογικού.

δ) Δεν υπάρχει συντηρητής και υπεύθυνος να παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης με αποτέλεσμα να αμφισβητούν την απόδοση και την βιωσιμότητα του έργου αυτού.

Θεωρούν απαράδεκτο μετά πέντε χρόνια διαμαρτυριών και παρά τις διακηρύξεις της παρούσης Δημοτικής Αρχής, να συνεχίζεται η ρίψη λυμάτων στη φύση, επιβαρύνοντας τη ζωή τους, δυστυχώς από ένα έργο που δημιουργήθηκε για να «σώσει» το περιβάλλον.

Ζητούν προ πάσης ενεργείας τους να μάθουν τις απαντήσεις – ενέργειες του κ. Δημάρχου επί των ερωτημάτων που έχουν τεθεί από οκταμήνου, από τον Συνήγορο του Πολίτη με το σχετικό του προς τον κ. Δήμαρχο έγγραφο.

Με το έγγραφό του αυτό, που φέρει ημερομηνία 24-2-2012, ο Συνήγορος του Πολίτη, επανερχόμενος στο θέμα αυτό για το οποίο είχε στείλει και την από 9-5-2011 επιστολή του, στην οποία ο κ. Δήμαρχος δεν αξιώθηκε ν’ απαντήσει, του απάντησε όμως η περιφέρεια ότι η «μονάδα στερείται σχετικής αδείας…».

Αντιλαμβάνεσθε πιστεύω κ. Πρόεδρε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και σοβαρό και ο κίνδυνος -να κλείσει ο βιολογικός ή να υποχρεωθεί να τον κλείσει ο Δήμος- άμεσος και το Δημοτικό Συμβούλιο πλέει σε πελάγη αγνοίας.

Κατόπιν τούτων εγώ και οι συνυπογράφοντες την παρούσα Δημοτικοί Σύμβουλοι της παρατάξεώς μου, ζητούμε την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη απόφασης για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Πτελεού».

 

Οι αιτούντες

(ακολουθούν οι υπογραφές από τα δέκα μέλη της Μείζονος Μειοψηφίας)

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.