Στο Εποπτικό Συμβούλιο του Υπουργείου καταφεύγουν μέλη του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Πτελεού – έκδοση 29/9/2013
Στην Εποπτική Αρχή Αγροτικών Συνεταιρισμών του Υπουργείου Γεωργίας έχουν απευθυνθεί Συνεταιριστές μέλη του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Πτελεού και τα δύο παραιτηθέντα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, όπως οι ίδιοι κοινοποιούν στο σχετικό δελτίου Τύπου, που μας απέστειλαν προς δημοσίευση και αναφέρει τα παρακάτω:

Έχουν περάσει σχεδόν 50 ημέρες και ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Πτελεού ακόμα δεν έχει κάνει συνέλευση για να συζητήσει τα όσα  κατήγγειλαν στη συγκέντρωση στη πλατεία του χωριού, για τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεταιριστές και παραγωγοί.

Η Συνέλευση που είχε εξαγγείλει το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού για τις 18 Αυγούστου δεν έγινε γιατί δεν υπήρχε πόρισμα διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης του 2012, όπως απαιτεί το καταστατικό και ανεβλήθη μέχρι τη σύνταξη του. Ποια σοβαρότητα μπορεί να έχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο που πάνω στη βιασύνη του να κάνει Γ.Σ. κάτω από την πίεση των συνεταιριστών, το οποίο ήθελε να εγκρίνει τον ισολογισμό και τον απολογισμό της χρήσης 2012, δεν είχε προχωρήσει σε διαχειριστικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή.

Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Συνεταιρισμού, δεν έχει δώσει απαντήσεις στις αιτήσεις των συνεταιριστών που έχουν υποβληθεί πριν από ένα μήνα για:

-Εάν υπάρχει βιβλίο μητρώο μελών

-Αντίγραφα των πρακτικών της Γ.Σ. με την οποία όπως ισχυρίζονται έχει γίνει τροποποίηση του καταστατικού.

-Απόφαση του Δ.Σ. για τη κλήση σε απολογία μελών του συνεταιρισμού.

-Απόφαση του Δ.Σ. για την κατανομή στις συνεταιριστικές μερίδες χρημάτων που δόθηκαν στον συνεταιρισμό από τον πρώην υπουργό κ. Νάκο μέσω του πρώην Δήμου Πτελεού.

Αντίθετα η όλη συμπεριφορά του Δ.Σ. δημιουργεί έντονη ανησυχία για το μέλλον του Συνεταιρισμού, καθώς και για τους αδιαφανείς σκοπούς των ενεργειών του. Έχει αποκλείσει κάθε άσκηση ελέγχου των ενεργειών του.

Ύστερα από τα παραπάνω τόσο τα δύο παραιτηθέντα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού όσο και συνεταιριστές με κείμενο υπογραφών απευθύνθηκαν στην Εποπτική Αρχή Αγροτικών Συνεταιρισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να παρέμβουν άμεσα, να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους και να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα στη λειτουργία του Συνεταιρισμού.

Σας επισυνάπτουμε τα δύο κείμενα που στάλθηκαν στην Εποπτική Αρχή Αγροτικών Συνεταιρισμών.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.