Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού – Απολογισμός, έργα και αναπτυξιακές δράσεις – έκδοση 21/12/2013
Παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, που στη σημερινή εποχή της κρίσης πολλαπλασιάζονται με ραγδαίους ρυθμούς, η ΔΕΥΑ Αλμυρού καταβάλλει εργώδη προσπάθεια, ώστε να επιτύχει περαιτέρω ορθολογική διαχείριση της δημοτικής επιχείρησης και να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλους τους δημότες.

Με βάση το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό καίριων παρεμβάσεων αλλά και με γνώμονα την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του νερού, έχει υλοποιήσει μια σειρά σημαντικών έργων για όλη την περιοχή του Δήμου Αλμυρού. Πρόκειται για έργα που στοχεύουν τόσο σε μεσοπρόθεσμα όσο και σε μακροπρόθεσμα οφέλη.

 

Συγκεκριμένα:

1) Δημοπρατήθηκε και εκτελέσθηκε το έργο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων πόλης Αλμυρού» προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ για το οποίο η Δ.Ε.Υ.Α Αλμυρού κατέβαλε τα αναλογούντα ποσά της ίδιας συμμετοχής από ίδια χρηματικά διαθέσιμα χωρίς να προβεί σε λήψη δανείου, καθώς επίσης και για την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων του ανωτέρω έργου το οποίο δεν ήταν επιλέξιμη δαπάνη.

2) Η ΔΕΥΑ Αλμυρού δημοπράτησε το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Αλμυρού», προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ, το οποίο ήδη υλοποιείται.

3)Προέβη στην προμήθεια και εγκατάσταση μεμβράνης στεγανοποίησης της παλαιάς δεξαμενής στο Κουρί, με την οποία πλέον αντιμετωπίστηκαν οι απώλειες ποσοτήτων νερού και βελτιώθηκε η ποιότητα του νερού που διοχετεύεται στο δίκτυο.

4) Έγιναν τεχνικές παρεμβάσεις επί των δεξαμενών στο Κουρί για τη μεταφορά νερού στους υδατόπυργους των δημοτικών διαμερισμάτων Ευξεινούπολης και Κροκίου.

Επιπλέον η ΔΕΥΑ συνέχισε την αντικατάσταση των παλαιών προβληματικών υδρομέτρων που δε λειτουργούσαν και κατέγραφαν πάγιες καταναλώσεις, τη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης, τον καθαρισμό των δεξαμενών και τη συντήρηση των αντλιοστασίων.

Στο θέμα της ποιότητας του πόσιμου ύδατος η ΔΕΥΑΛ, με το ελάχιστο εργατοτεχνικό προσωπικό που διαθέτει, προσπάθησε με συνεχείς παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών (ακόμη και τις νυκτερινές ώρες κατά τη θερινή περίοδο για την ταχύτερη αποκατάσταση της πίεσης του νερού στο δίκτυο) και με την καθημερινή ανελλιπή χλωρίωση του νερού να εμποδίσει τις επιμολύνσεις και να παρέχει καθαρό και ασφαλές πόσιμο νερό.

 

Κατά τους καλοκαιρινούς δε μήνες που υπήρχε υπερκατανάλωση νερού, προκειμένου να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες των καταναλωτών, η ΔΕΥΑ μίσθωσε ιδιωτικές γεωτρήσεις ενισχύοντας το δίκτυο ύδρευσης με άφθονο και ποιοτικό νερό, καλύπτοντας έτσι άμεσες ανάγκες.

Οριστική δε λύση στο πρόβλημα της επάρκειας του νερού θα δώσει η κατασκευή του έργου της λιμνοδεξαμενής Ξηριά με τον αγωγό μεταφοράς νερού στις δεξαμενές Κουρί , που είναι ήδη ενταγμένος στο σχεδιασμό του έργου.

Πρόκειται για έργο με πολλαπλά οφέλη καθώς αφενός θα παρέχει ποιοτικό νερό από επιφανειακά ύδατα, απαλλαγμένα από νιτρικά και βαρέα μέταλλα και αφετέρου θα επιφέρει μείωση κόστους μέσω της μεταφοράς νερού με φυσική ροή. Εξίσου σημαντικά θα είναι τα οφέλη σε οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο από την εξοικονόμηση χρημάτων- εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ- και ενέργειας που προκαλεί η άντληση των γεωτρήσεων καθ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΥΑΑΛ βρίσκονται από κοινού σε μια πορεία προγραμματισμού και υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων, δίνοντας οριστική λύση σε ένα διαχρονικό και μείζον ζήτημα, ο Δήμος Αλμυρού να μη διψάσει στο μέλλον.

 

Επιπλέον, το φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι, που βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης, αποτελεί ένα ακόμη έργο πνοής, που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας του νερού και τη βελτίωση της ελλειμματικότητας του υδάτινου ισοζυγίου. των κατοίκων των οικισμών Σούρπης,  Πτελεού,  Αχιλλείου,  Αμαλιάπολης κ.α.  του Δήμου Αλμυρού.

Επίσης, η δημοπράτηση της αποχέτευσης Σούρπης καθώς και η ολοκλήρωση των μελετών αποχέτευσης σε Αμαλιάπολη, Πτελεό και Αχίλλειο θα λύσουν οριστικά τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα του παρελθόντος.

 

Όσο αφορά στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης, η ΔΕΥΑ Αλμυρού κατανοώντας τη δυσκολία των καταναλωτών να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες σε μια εποχή που η κοινωνία μαστίζεται από την ανεργία και τα εισοδήματα συρρικνώνονται, δείχνοντας το κοινωνικό της πρόσωπο, διαμόρφωσε ορθολογικά τα τιμολόγιά της για να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οικονομικά οι δημότες και παράλληλα εφάρμοσε μειωμένο τιμολόγιο σε πολύτεκνες οικογένειες και ευπαθείς ομάδες.

 

Κύριο μέλημα της διοίκησης της ΔΕΥΑΑΛ είναι, να καταστεί κοινή συνείδηση στους δημότες, ότι δεν αποτελεί ένα ακόμη εισπρακτικό μέσον και ότι δεν στοχεύει πουθενά αλλού, παρά μόνο στην προστασία του πολύτιμου φυσικού αγαθού και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους δημότες, στο πλαίσιο του ανταποδοτικού χαρακτήρα της επιχείρησης.

Η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας και του εκσυγχρονισμού των υποδομών αλλά και η βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες, με ευαισθησία και υπευθυνότητα, αποτελούν καθημερινό στόχο τόσο για τη δημοτική αρχή όσο και για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλμυρού .

Με τα παραπάνω να αποτελούν δέσμευση, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της ΔΕΥΑ Αλμυρού εύχονται σε όλους τους δημότες Καλά Χριστούγεννα με υγεία και δύναμη για μια δημιουργική νέα χρονιά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΖΙΟΣ

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.