Απαραίτητα έργα και μελέτες για τη λεκάνη του Αλμυρού
Προτάσεις του γεωλόγου Γεωργίου Μπέκου, προς όλους τους υποψηφίους Δημάρχους

Μία σειρά απαραίτητων και σημαντικών παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν από τη νέα Δημοτική Αρχή στο οξύτατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η λεκάνη Αλμυρού, τόσο ως προς την ποιοτική κατάσταση –η οποία χαρακτηρίζεται κακή- όσο και την ποσοτική (όπου διαπιστώνεται ελλειμματικό ισοζύγιο), επισημαίνει με σχετικό έγγραφο που απέστειλε σε όλους τους υποψήφιους Δημάρχους Αλμυρού, ο Γεώργιος Μπέκος, γεωλόγος από τον Αλμυρό.

Όπως επισημαίνει στο «Λαό του Αλμυρού» ο ίδιος: «Ήδη έχω ενημερώσει αυτοπροσώπως τους υποψήφιους Δημάρχους Αλμυρού ή τους συνεργάτες τους, για μια σειρά από ενέργειες οι οποίες πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, προκειμένου να αναληφθεί δράση και μάλιστα χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να αποτρέψουμε επιδείνωση της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης».

Οι προτάσεις που κατέθεσε ο Γιώργος Μπέκος στους υποψήφιους Δημάρχους είναι οι εξής:

«Τα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Θεσσαλίας επισημαίνουν πολύ σημαντικό πρόβλημα για τη λεκάνη του Αλμυρού (περιλαμβάνει Σούρπη – Αλμυρό – Νέα Αγχίαλο) τόσο ως προς την ποιοτική κατάσταση που χαρακτηρίζεται κακή, αλλά και την ποσοτική κατάσταση όπου διαπιστώνεται ελλειμματικό ισοζύγιο.

Γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα του Δ. Αλμυρού σχετικά με την ύδρευση και την άρδευση, όπως και τη σημασία των υδάτινων πόρων στην ανάπτυξη κάθε περιοχής.

Επιπλέον έχει προκύψει σημαντικό πρόβλημα με την αδειοδότηση των γεωτρήσεων, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κοντινές αποστάσεις (<200 m). Οι αγρότες δεν μπορούν να πάρουν άδειες χρήσης νερού και η ΔΕΗ ετοιμάζεται να τους στερήσει το αρδευτικό τιμολόγιο κατανάλωσης ρεύματος.

Ο Δήμος Αλμυρού είναι υποχρεωμένος -προς όφελος των δημοτών- να προχωρήσει σε μελέτες και έργα που θα δώσουν λύση στα προβλήματα.

Συνοπτικά:

1) Πρέπει να προχωρήσει στη σύνταξη Υδρογεωλογικής Μελέτης της λεκάνης Αλμυρού – Νέας Αγχιάλου (είναι βασικό και απαραίτητο εργαλείο για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων).

2) Εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού των υδροφόρων σχηματισμών της λεκάνης Αλμυρού.

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων. Ύδρευση – Άρδευση. Προτάσεις προς Δ. Αλμυρού.

3) Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης πηγής Κεφάλωσης σε μηνιαία – ετήσια βάση (ποσότητα – ποιότητα).

4) Δημιουργία αρδευτικού δικτύου σε Τσιγγέλι και Σούρπη.

5) Φράγμα Παλαιοδερλί Σκοπιάς Φαρσάλων (άρδευση – ύδρευση).

6) Αξιοποίηση χειμερινής απορροής Λιμνοδεξαμενής Ξηριά για τεχνητό εμπλουτισμό.

7) Αξιοποίηση θέσεων στο Χολόρεμα και στα ρέματα Σούρπης για επιφανειακή ταμίευση και τεχνητό εμπλουτισμό.

8) Μελέτη Υδρευτικής Κατάστασης Δήμου Αλμυρού.

9) Μοντελοποίηση Δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Ακόμη:

Ι) Τα έργα: α) Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξηριά και β) Φράγμα Μαυρομάτι πρέπει να προχωρήσουν εντός χρονοδιαγραμμάτων, με την κατάλληλη ποιότητα και με την καλύτερη δυνατή επίβλεψη από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου

και

ΙΙ) Πρέπει άμεσα να γίνει απ’ ευθείας επαφή του Δήμου με το τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ώστε να δοθεί λύση στο θέμα της αδειοδότησης γεωτρήσεων που έχουν πρόβλημα με τις αποστάσεις (κυρίως στις περιοχές Τσιγγέλι και Σούρπη). Απαιτείται συλλογική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τα παραπάνω δεν αποτελούν προσωπικές ιδέες, αλλά είναι αποτέλεσμα συζητήσεων με στελέχη υπηρεσιών και συναδέλφους διαφόρων ειδικοτήτων και συμπερασμάτων από σειρά ημερίδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΥΠΕΚΑ, του ΤΕΕ και του ΓΕΩΤΕΕ».

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.