Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού: Ανακοίνωση για άρδευση στις περιοχές του Πλατάνου – Κροκίου με την χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων
Καλούνται οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αρδεύσουν τις καλλιέργειες τους με την χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους  με αίτησή τους προς την ΔΕΥΑ Αλμυρού μέχρι 30/6/2015.

 

Για να έχουν δικαίωμα άρδευσης οι παραγωγοί εκτός της παραπάνω αίτησης θα πρέπει:

α) Να προσκομίσουν βεβαίωση μη οφειλής ή ρύθμισης οφειλών από τον Δήμο Αλμυρού για προηγούμενες χρήσεις άρδευσης από τις δημοτικές γεωτρήσεις.

β) Να αποδεχθούν πλήρως  την κανονιστική απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΕΥΑΑΛ Αλμυρού για την άρδευση με τις δημοτικές γεωτρήσεις στις περιοχές Πλατάνου-Κροκίου.

 

Σε κάθε περίπτωση η πολιτική χρέωσης της ΔΕΥΑ Αλμυρού για την άρδευση με την χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων είναι πλήρως ανταποδοτική και περιλαμβάνει τα έξοδα του ηλεκτρικού ρεύματος, των επισκευών όταν είναι απαραίτητες και το κόστος εργασίας του υδρονομέα.

Αλμυρός 21/5/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.