Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο


Με 25 θέματα είναι γεμάτη η ατζέντα της 13ης Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, στην οποία καλεί τους Συμβούλους ο Πρόεδρος του Σώματος Νίκος Καλλές, την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Αναλυτικά θα συζητηθούν:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.

Αναμόρφωση του πρ/σμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2015.

Έγκριση μελέτης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Αλμυρού», πρ/σμού 184.500,00 €.

Κίνηση διαδικασίας σύνταξης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ανάβρας του Δήμου Αλμυρού Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κοιν. Ανάβρας».

Έγκριση συμμετοχής στην «Κοινωνική Σύμπραξη των φορέων της Π.Ε. Μαγνησίας για τη σύσταση Τοπικού Δικτύου στα πλαίσια του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».

Έγκριση Σχεδίου Περιβαλλοντικής Προστασίας και Αναβάθμισης του δημοτικού δάσους «Κουρί» Δήμου Αλμυρού.

Έγκριση οριστικού περιεχομένου, επί σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, όρων, μεταξύ Ο.Λ.Β. Α.Ε. και Δήμου Αλμυρού, με σκοπό την εκτέλεση τεχνικού έργου, σε χώρους της χερσαίας ζώνης λιμένα της Τ.Κ. Αμαλιάπολης.

Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2015, ύστερα από άγονους διαγωνισμούς.

Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού.

Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση του Ε΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών και ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή διοργάνωσης του Συνεδρίου.

Κατάπτωση υπέρ του Δήμου εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε διαγωνισμό (κατάστημα Α΄ Αμαλιάπολης).

Επανάληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Α΄ της Τ.Κ. Αμαλιάπολης.

Παράταση μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ανάβρας.

Επικαιροποίηση της αριθμ. 113/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ονομασία πλατείας έναντι του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού.

Έγκριση της αριθμ. 42/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αλμυρού που αφορά στον «Τρόπο διαχείρισης των δικτύων άρδευσης των Τ.Κ. Κροκίου και Πλατάνου».

Έγκριση Τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμυρού, για τη σύσταση τριών προσωποπαγών θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από σχετικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου.

Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμυρού οικονομικού έτους 2014.

Έγκριση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμυρού οικονομικού έτους 2014.

Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (Γερογιάκομο Γιακουμή).

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης Αθανασίου Γιαννακέ περί προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων μπροστά από το κατάστημά του στη Σούρπη.

Αίτηση του Αγροτικού – Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Πτελεού σχετικά με παραχώρηση χρήσης Κεντρικής πλατείας για τη διοργάνωση εκδήλωσης.

Αίτηση Αντιναρκωτικού Μετώπου Αλμυρού σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης του Εθνικού Σταδίου Αλμυρού για τη διοργάνωση εκδήλωσης.

Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής διαφόρων εργασιών.

Απόψεις και παρατηρήσεις επί του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

 

 

 

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.