ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ: Πρόσκληση στην παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕRASMUS + «SAVE TODAY – SURVIVE TOMORROW»Τον πρώτο χρόνο δράσης, του 3ετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος: ΕRASMUS + «SAVE TODAY – SURVIVE TOMORROW», θα παρουσιάσουν οι καθηγητές και οι μαθητές του Γραμματίκειου Γυμνάσιου Πτελεού, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7.30 μ.μ., στην πλατεία του Πτελεού.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία έτη και περιλαμβάνει ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των έξι σχολείων – εταίρων που συμμετέχουν και συγκεκριμένα της Πολωνίας (Zamosc), της Τουρκίας (Kazantep), της Γερμανίας (St. Georgen), της Ιταλίας (Lanello), της Πορτογαλίας (Pesodo de Regua), και της Ουγγαρίας (Szazhalombatta).

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα έχει σαν στόχο να εμπλέξει τους μαθητές σε δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανακύκλωση και την πράσινη ενέργεια και κατ’ επέκταση να τους ευαισθητοποιήσει πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα που διαμορφώνουν πολλαπλά το προφίλ των αυριανών ενεργών πολιτών. Ειδικότερα οι μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα  τους δίνεται η δυνατότητα μέσω των ευκαιριών να επωφεληθούν από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία με μαθητές άλλων χωρών, να εξοικειωθούν με την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω της επαφής με τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής διαφορετικών ανθρώπων ενώ ταυτόχρονα καθηγητές και μαθητές αποκτούν τη δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης και ωρίμανσης μέσω των νέων εμπειριών.

Η προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας αποτελεί έναν από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος. Στο πλαίσιο της δράσης ενθαρρύνονται οι στρατηγικές συμπράξεις ώστε να καταστήσουν την κινητικότητα αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη. Η καινοτομία και οι ορθές πρακτικές στοχεύουν να βελτιώσουν τις μαθησιακές επιδόσεις και να συμβάλουν, με τον τρόπο αυτό, στο στόχο του προγράμματος.

Στην εκδήλωση και παρουσίαση του πρώτου χρόνου δράσης του προγράμματος, θα προβληθούν βίντεο και φωτογραφίες με όλες τις δραστηριότητες και τις πρακτικές, από την πρώτη συνάντηση στο Zamość της Πολωνίας των συντονιστών καθηγητών των σχολείων, καθώς και από τις επισκέψεις στο Gaziantep της Τουρκίας και στο Zamość της Πολωνίας αυτή τη φορά των μαθητών του σχολείου με τους συνοδούς καθηγητές τους.

Παράλληλα θα προβληθούν, μέσα από βίντεο, δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της χρονιάς από τους μαθητές στο Γυμνάσιο Πτελεού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος, που είχαν ως στόχο την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και την προώθηση της ιδέας της εξοικονόμησης πόρων. Θα παρουσιαστούν επίσης πρωτότυπες κατασκευές που δημιουργήθηκαν από αναλώσιμα υλικά, κάνοντας με αυτό τον τρόπο πράξη την ιδέα της επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων που θεωρούνταν άχρηστα.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.