Επιτροπή Διαβούλευσης: Συζητείται το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αλμυρού


Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στις 19:30 με θέμα:

“Διάγνωση προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων πριν την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αλμυρού”.

Η έκτακτη συνεδρίαση επιβάλλεται μετά την ανάρτηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας σύμφωνα με το οποίο εισάγεται η υποχρέωση των Δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν Τοπικά Σχέδια Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, στο πλαίσιο των εθνικών και των περιφερειακών σχεδιασμών, με καταληκτική ημερομηνία εκπόνησής τους την 15η Σεπτεμβρίου 2015.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί την Πέμπτη 13 αυγούστου (αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα) οπότε θεωρείται ότι υφίσταται σε κάθε περίπτωση απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.