Στο Γραμματίκειο Γυμνασίο Πτελεού καλωσορίζουν τους καθηγητές του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+Δημοσιεύουμε Δελτίο Τύπου του Γυμνασίου Πτελεού σχετικά με την φιλοξενία καθηγητών και μαθητών στα πλαίσια του ERASMUS:

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+  «SAVE TODAY SURVIVE TOMORROW, όπου συμμετέχει το σχολείο μας σε κοινή σύμπραξη με άλλα έξι σχολεία του προγράμματος – της Πολωνίας (Zamosc), της Τουρκίας (Giaziantep), της Γερμανίας (St. Georgen), της Ιταλίας (Lavello), της Πορτογαλίας (Peso de Regua), και της Ουγγαρίας (Szazhalombatta) – οι καθηγητές και οι μαθητές μας θα υποδεχθούν και θα φιλοξενήσουν, από τις 22 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου τους καθηγητές των παραπάνω σχολείων.

Κατά την πρώτη συνάντηση των συντονιστών-καθηγητών που έγινε στην Πολωνία το Δεκέμβριο του 2014, αποφασίστηκε, ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 η δεύτερη διεθνής συνάντηση των συντονιστών εκπαιδευτικών να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα δίνοντας στο σχολείο μας την ευκαιρία – αν και το μικρότερο σε μαθητικό δυναμικό – να αναλάβει την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σκοπών και στόχων για την ολοκλήρωση του τριετούς σχεδίου. Συγκεκριμένα θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα των ανταλλαγών-επισκέψεων (καθηγητών και μαθητών) για την συνάντηση του Νοεμβρίου στο σχολείο μας καθώς και εκείνες που θα πραγματοποιηθούν σε Πορτογαλία και Γερμανία, για το τρέχον σχολικό έτος 2015-16.

Μετά την συνάντηση αυτή, στο σχολείο μας θα ακολουθήσει και δεύτερη τον Νοέμβριο, που θα φιλοξενηθούν 24 μαθητές με τους συνοδούς καθηγητές τους από τις 6 χώρες. Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν θα έχουν άμεση σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανακύκλωση και την πράσινη ενέργεια, στις οποίες το κάθε σχολείο θα εμπλακεί και με τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει τόσο μέσα στο χώρο του σχολείου όσο και στην τοπική κοινωνία, θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές αλλά και τους κατοίκους της περιοχής, σε περιβαλλοντικά ζητήματα που διαμορφώνουν πολλαπλά το προφίλ των αυριανών ενεργών πολιτών.

Παράλληλα θα τεθούν προτάσεις του κάθε σχολείο για τις δράσεις που πρόκειται να ακολουθήσει στην εφαρμογή του προγράμματος, θα γίνει ανατροφοδότηση καλών πρακτικών που ακολουθήθηκαν, θα τεθούν ερωτήματα για πιθανά προβλήματα που προέκυψαν, θα ορισθούν νέες εναλλακτικές προτάσεις-λύσεις για πιθανές δυσλειτουργίες , θα γίνει αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας που πραγματοποιήθηκε από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα ακολουθήσουν εργαστήρια για καθηγητές πάνω στο πώς θα διδάσκουν διεπιστημονικά προοδευτικές δεξιότητες που σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος

Οι καθηγητές και οι μαθητές του Γραμματίκειου Γυμνάσιου Πτελεού, στο δεύτερο χρόνο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα ERASMUS+  «SAVE TODAY SURVIVE TOMORROW» συνεχίζουν το Ευρωπαϊκό ταξίδι έχοντας την εμπειρία του πρώτου χρόνου συμμετοχής.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.