Πίτα Κυνηγετικού με Τσιάτσιο, Χειλά, Κοτρώτσιο και Σκάρλα
Ορίστηκε η ημερομηνία για την κοπή πίτας του Κυνηγετικού και αναμένεται να έχει αθρόα συμμετοχή όπως πάντα.

Έτομη και η αφίσα:

 

κυνηγετικός

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.