Πλάτανος: Επενδύσεις, καταγγελίες, επιβολή προστίμων και διαμαρτυρίες – Έκδοση 4-2-2017Στον Καζαμία μας είχαμε προβλέψει ότι θα απασχολήσει ιδιαιτέρως την επικαιρότητα του 2017 ο Πλάτανος. Έτσι, έρχονται τώρα με παρεμβάσεις των μελών της Τοπικής Κοινότητας δυο θέματα στο προσκήνιο, οι αναφερόμενοι ως «ανοικτοί τάφροι» της Nobilis και το πρόστιμο 2.500 ευρώ στην εταιρεία «Μιχάλης Σιαμανίκος Ο.Ε.».

Για τη δεύτερη «Μιχάλης Σιαμανίκος Ο.Ε.» η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε έγγραφό της, αποφασίζει ότι:

«… μετά από την από 23-07-2015 ειδική έκθεση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, με την οποία προτείνεται η επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΑΜΑΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» για τις ακόλουθες παραβάσεις των ισχυόντων διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Παράβαση 1η: Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων στον περιβάλλοντα χώρου της μονάδας κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/ 18-10-1986): «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος» και του άρθρου 30 του ιδίου νόμου

Παράβαση 2η: Λειτουργία της μονάδας  χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων/ΠΠΔ) κατά παράβαση του Ν. 1650/1986, του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 και της ΥΑ1958/2012 όπως ισχύουν

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α) Την επιβολή προστίμου δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €) στην εταιρεία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΑΜΑΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κάτοχο μονάδας  παραγωγής πυρηνέλαιου και πυρηνόξυλου για καύσιμη ύλη, που βρίσκεται στην περιοχή Πλατάνου (Εκτός οικισμού) του Δήμου Αλμυρού, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’), για παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ιδιαίτερα στην  παρ. 11 αυτής.

Β) Τη συμμόρφωση της εταιρείας εταιρεία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΑΜΑΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και την άμεση λήψη όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και σύννομη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ενώ, προσφυγή κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να ασκηθεί ενώπιον:

Του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών ή του Αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου εντός 60 (εξήντα) ημερών.

Για τη «Nobilis Pro Ενεργειακή Α.Ε.» σε έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου που υπογράφει ο Πρόεδρός της Αθανάσιος Χριστοδούλου, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας αναφέρονται μεταξύ άλλων:

«Μια ένδειξη παραβατικότητας της ανωτέρω εταιρείας είναι η δημιουργία ανοιχτών τάφρων για την αποθήκευση του υγρού πυρήνα διφασικού της μονάδας με αποτέλεσμα τη διαρροή, προ διετίας, του υγρού πυρήνα στην τοποθεσία Πηγές Κεφάλωσης με αποδέκτη τη θάλασσα, όπου είχε παρενέβη η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. Μαγνησίας και έκλεισαν οι τάφροι.

Πρόσφατα η ανωτέρω εταιρεία επαναδημιούργησε τάφρο έκτασης 100 μ. μήκος, βάθους 4 μ. και πλάτος 5-6 μ. περίπου η οποία έχει γεμίσει με υγρό πυρήνα διφασικό, ενώ σύμφωνα με τη μελέτη θα έπρεπε η διαδικασία να γίνεται σε κλειστή δεξαμενή, δηλαδή δεν τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που ορίζει η Μελέτη, ύστερα και από την αυτοψία που διενεργήθηκε κατά την 27η Δεκεμβρίου 2016 από την Δ/νση Περιβάλλοντος Ν. Μαγνησίας.

Σύμφωνα με την κατατεθείσα μελέτη προβλέπεται η επεξεργασία διφασικού ελαιοπυρήνα, στερεών αποβλήτων οινοποιείων και γεωργικών αποβλήτων, τα οποία εν συνεχεία χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη βιομάζας και μέσω διεργασίας αεριοποίησης μετατρέπονται σε καύσιμο συνθετικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1 MW.

Σας γνωρίζουμε ότι στα 150 μ. από την Τοπική Κοινότητα ήδη υπάρχει η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και δεν αντέχουμε άλλη παρόμοια όχληση.

Σας επισημαίνουμε ότι ήμασταν αρνητικοί και σε άλλες παρόμοιες εταιρείες με ίδιες δραστηριότητες όσον αφορά την εγκατάστασή τους κοντά στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου.

Τέλος, ρωτάμε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

1.Έχουν γίνει οι απαραίτητες μετρήσεις σε γη, αέρα, νερό πριν συζητηθούν νέες βιοτεχνίες έστω χαμηλής όχλησης;

2.Τι σχέδιο υπάρχει για την αξιοποίηση της ΒΙΠΕ Αλμυρού;»

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για το ίδιο θέμα κατατέθηκε ερώτηση Βουλευτού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Συνδέσμου “Χρυσή Αυγή”, προς τη Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή για «την περιβαλλοντική ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και των υδάτινων πόρων του Ν. Μαγνησίας από την πιλοτική λειτουργία Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Αλμυρό Μαγνησίας».

Σε έγγραφό της η Περιφέρεια αναφέρει:

«Στην παρούσα φάση, η Υπηρεσία μας συντάσσει Έκθεση σχετική με την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2016, με την οποία θα κληθούν οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες της μονάδας, να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σε ότι αφορά στη ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από την αποθήκευση του διφασικού ελαιοπυρήνα σε μη στεγανή δεξαμενή, η Υπηρεσία μας δεν είναι σε θέση να διατυπώσει σαφή άποψη, δεδομένου ότι δεν έχουν υλοποιηθεί σχετικές μετρήσεις σε ύδατα της περιοχής οι οποίες να καταδεικνύουν κάτι τέτοιο.»

Επικοινωνήσαμε με αρμόδιους της «Nobilis Pro Ενεργειακή Α.Ε.» για σχόλιό τους, αλλά διαπιστώσαμε πως δεν είχαν ακόμη ενημερωθεί από καμία αρμόδια αρχή για τα παραπάνω και αναμένουν πριν από κάθε ενέργεια, την ενημέρωσή τους για το θέμα.

Το ρεπορτάζ καταλήγει και σε άλλες περιπτώσεις μηνύσεων και παρεμβάσεων, από άλλους μηνυτές και αποδέκτες του Πλατάνου, που έχουν φτάσει στην Περιφέρεια και Αντιπεριφέρεια, οι οποίες επίσης επεξεργάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

 

 

Η φώτο είναι από άλλο ρεπορτάζ

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.