“Αιολίς”: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ ΠΤΕΛΕΟΥΔημοσιεύουμε το Δελτίο Τύπου της Εθελοντικής Ομάδας “Αιολίς” σχετικά με τις προτάσεις που υπέβαλε για την τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Πτελεού κατά τη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κυριακής 9 Απριλίου 2017.

Ύστερα από αίτημα της εθελοντικής ομάδας ΑΙΟΛΙΣ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9.4.2017 συνεδρίαση του  Τοπικού Συμβουλίου Πτελεού με θέμα τροποποιήσεις στο ΣΧΟΟΑΠ του πρώην δήμου Πτελεού. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αλμυρού, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πτελεού και Δημοτικοί σύμβουλοι. Οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων Αχιλλείου και Αγ. Θεοδώρων καθώς και κάτοικοι της περιοχής. Ο πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας ΑΙΟΛΙΣ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για το λόγο ότι οι περιορισμοί που είχαν θεσμοθετηθεί με την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα για την αναπτυξιακή προοπτική και την ίδρυση νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. στην περιοχή. Συγκεκριμένα οι προτάσεις αναφέρονται σε:

Προς πολεοδόμηση περιοχές για παραγωγικές χρήσεις

Το ΣΧΟΑΠ προβλέπει σήμερα την πολεοδόμηση δύο εκτάσεων για παραγωγικές χρήσεις. Η μία έκταση βρίσκεται στην Βορειοδυτική είσοδο του χωριού και αφορά μία ενιαία έκταση 7,4 Ha στην οποία επιτρέπονται βιοτεχνικές μονάδες και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, καθώς και μονάδες χονδρεμπορίου. Η δεύτερη έκταση βρίσκεται στην περιοχή «Περιβόλια» και αφορά μία ενιαία έκταση 2,8 Ha στην οποία προτείνεται να επιτρέπονται βιοτεχνικές μονάδες και επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

Η συνολική έκταση είναι αρκετά μικρή για χωρέσει την μελλοντική ίδρυση νέων δραστηριοτήτων για παραγωγικές χρήσεις. Ήδη στην πρώτη έκταση βρίσκονται σε λειτουργία ένα ελαιοτριβείο, μία αποθήκη εμπορίας ελεών, μία αποθήκη εμπορίας ζωοτροφών και ένα μεγάλο συνεργείο αυτοκινήτων, οι οποίες και καταλαμβάνουν τα 20 από τα 74 στρέμματα της έκτασης. Εάν προστεθούν και οι εκτάσεις που καταλαμβάνουν το οδικό δίκτυο και τα μη οριοθετημένα ρέματα τότε σχεδόν το 50% της έκτασης είναι κατειλημμένο από υπάρχουσες χρήσεις. Επιπλέον και οι δύο εκτάσεις βρίσκονται δίπλα στο τριτεύον εθνικό δίκτυο και απαιτείται δημιουργία κόμβων για την πρόσβαση στις υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Επίσης λόγω της μορφολογίας που παρουσιάζει η πρώτη έκταση από τη Δυτική πλευρά (μεγάλη κλίση), η ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Οι δύο εκτάσεις να παραμείνουν ως έχει, επειδή ωστόσο δεν επαρκούν για την υπό ίδρυση νέων δραστηριοτήτων να γίνει τροποποίηση του ΣΧΟΑΠ και να προβλέπεται ότι κατά μήκος του οδικού δικτύου που συνδέει τους οικισμούς Πτελεού – Αχιλλείου – Πηγαδίου – Αγ. Θεοδώρων – Γαύριανης εκατέρωθεν των δύο πλευρών και σε βάθος 250 μέτρων να επιτρέπεται η πολεοδόμηση για χρήσεις: Παραγωγικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης, βιομηχανικού και βιοτεχνικού πάρκου, χονδρεμπόριο.

Ειδικότερα:

Οι μονάδες που προβλέπονται στη συγκεκριμένη ζώνη σχετίζονται με:

 • Μονάδες σχετικές με την τοπική αγροτική παραγωγή (ελαιοτριβεία, μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, κτλ.) καθώς και
 • Μονάδες αστικού τύπου λειτουργιών, όπως είναι τα ξυλουργεία, τα συνεργεία αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων, τα σιδηρουργεία, κτλ.
 • Μονάδες χονδρικού εμπορίου που θα εγκατασταθούν μελλοντικά στο Δήμο.
 • Συγκεκριμένα επιτρέπονται δραστηριότητες μη οχλούσας βιοτεχνίας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. από 23/2/87 (ΦΕΚ 166 Δ), με το εξής περιεχόμενο:
 • Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης
 • Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
 • Κτίρια – γήπεδα αποθήκευσης συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου οικοδομικών υλικών
 • Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
 • Γραφεία – Εστιατόρια – Αναψυκτήρια, με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων της μη οχλούσας βιοτεχνίας ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζόμενων σε αυτές.

Καθώς και μονάδες χονδρεμπορίου  όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του από 23/2/1987 Π.Δ. (ΦΕΚ 166 Δ) με το εξής περιεχόμενο:

 • Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου.
 • Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης.
 • Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.
 • Γραφεία – Εστιατόρια – Αναψυκτήρια, με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων χονδρικού εμπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζόμενων σε αυτές.

Παρά του ότι η πρόταση έχει μία αδυναμία, (έχει γραμμική ανάπτυξη), θα πρέπει ωστόσο να παρθεί υπόψη ότι στη βόρεια και ανατολική πλευρά της περιοχής υπάρχει το θαλάσσιο μέτωπο, ενώ στη νότια και δυτική πλευρά βρίσκεται αναπτυγμένο το τριτεύον εθνικό δίκτυο το οποίο είναι χρήσιμο για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

Περιοχή οικισμών

Να επιτραπεί η δημιουργία μονάδων αστικού τύπου λειτουργιών, όπως είναι τα ξυλουργεία, τα συνεργεία αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων, τα σιδηρουργεία,  γενικών οι επαγγελματικές χρήσεις χαμηλής όχλησης.

Π.Ε.Π. ΙΙ – Περιοχή Προστασίας φυσικού περιβάλλοντος

Το ΣΧΟΑΠ δέχεται ότι σε αυτή τη περιοχή υπάρχουν και μη δασικά γήπεδα. Προτείνεται σε αυτά τα γήπεδα που τυχόν υπάρχουν, στις ειδικές χρήσεις να συμπεριληφθεί και η ανέγερση Τουριστικών καταλυμάτων έως 10 κλινών.

Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)

Το ΣΧΟΑΠ καθορίζει ως “Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης ΠΕΡΠΟ” έκταση η οποία χωροθετείται ανατολικά του οικισμού του Αχιλλείου και σε κοντινή απόσταση προς το βόρειο ανατολικό τμήμα του. Οι χρήσεις οι οποίες προβλέπονται είναι οργανωμένες και αναβαθμισμένες πολεοδομικά αναπτύξεις Β΄ κατοικίας και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

Για τον υπολογισμό της χωρητικότητάς της θα ισχύσουν οι εξής όροι:

 • Ποσοστό κοινόχρηστων – κοινωφελών 50%.
 • Μέσος συντελεστής δόμησης των οικοδομήσιμων χώρων 0,3.
 • Αρτιότητα βάσει της Υ.Α. 6252/1342 (ΦΕΚ/Β/01-04-1999)

Η νομοθεσία για τις “Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης ΠΕΡΠΟ” έχει αλλάξει και διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4269/2014. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση τουρισμού – αναψυχής ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,6 και για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση παραθεριστικής (δεύτερης) κατοικίας ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,4.

Η συγκεκριμένη έκταση μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός επενδυτικού σχεδίου με τις συγκεκριμένες χρήσεις οι οποίες προβλέπονται χωρίς να δημιουργεί προβλήματα επιβάρυνσης στο περιβάλλον αντίθετα να συμβάλει στην ήπια μορφή ανάπτυξη της περιοχής. Για το λόγο αυτό προτείνεται να γίνει τροποποίηση του ΣΧΟΑΠ και να γίνουν δεκτοί οι συντελεστές και οι γενικότεροι όροι δόμησης όπως αυτοί καθορίζονται στο Ν.4269/2014.

Κτηνοτροφία

Το ΣΧΟΟΑΠ έχει καθορίσει μία περιοχή η οποία βρίσκεται πάνω από την Γαύριανη με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι της περιοχής να αντιμετωπίζουν προβλήματα ακόμα και για την νομιμοποίηση υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Προτείνεται να απαλειφθούν οι προϋποθέσεις που θέτει το ΣΧΟΟΑΠ και να ισχύσουν οι προϋποθέσεις της γενικής νομοθεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙΑΣ

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.