Τα μέλη της “Αιολίς” ζητούν Τοπικό Συμβούλιο για τροποποιήσεις του ΣΧΟΑΠ ΠτελεούΤα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας για τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την Κοινωνική Οικονομία «ΑΙΟΛΙΣ» ζητούν να συγκληθεί συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου ώστε να υποβληθούν προτάσεις για τροποποιήσεις του ΣΧΟΑΠ Πτελεού, καθώς προκύπτουν σοβαρά προβλήματα στον αρχικό σχεδιασμό του. Ακολουθεί το σχετικό Δελτίο Τύπου της ομάδας:

Σας γνωρίζουμε ότι τον Μάιο του 2017 λήγει το διάστημα των πέντε (5) ετών από την ψήφιση του ΣΧΟΑΠ Πτελεού. Το επόμενο διάστημα θα μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις επί αυτών που προβλέπονται. Οι αλλαγές που θα προταθούν θα πρέπει να συζητηθούν και να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμυρού ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Το ΣΧΟΑΠ Πτελεού έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα κυρίως ως προς τα ζητήματα ανάπτυξης και ίδρυσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη περιοχή μας. Είναι γνωστό ότι απαγορεύεται εντός οικισμών ή ίδρυση νέων επιχειρήσεων ακόμη και χαμηλής όχλησης, π.χ ξυλουργείο, συσκευαστήριο ή τυποποιητήριο ελαιών κ.α. Οι δύο περιοχές που ορίζονται ως χώροι υποδοχής νέων βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων είναι μικρές, δεν επαρκούν και είναι ακατάλληλες όσον αφορά τη μορφολογία του εδάφους.

Για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους ζητάμε να προκαλέσετε συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου με θέμα προτάσεις για τροποποιήσεις – αλλαγές στο ΣΧΟΑΠ Πτελεού με τη πλατιά συμμετοχή των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙΑΣ

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.