Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο


Δημοσιεύουμε τη νέα πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου:

 Καλείστε να προσέλθετε  στη 17η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 1η  του μηνός Αυγούστου  του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 18.30΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 

 1. 6η αναμόρφωση εσόδων και εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2017.
 2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
 3. Έγκριση στατιστικών στοιχείων του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2017.
 4. Εγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού  κληροδοτήματος Ευαγγέλου Αργυρόπουλου Οικον.Ετους 2016
 5. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου εκτάσεως  2,954 στρεμ. στη θέση «ΜΕΡΙΑΣ» της Δ.Ε.Αλμυρού.
 6. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου εκτάσεως 7,00 στρεμ.στη θέση «ΒΑΤΑ» της Δ.Ε. Σούρπης.
 7. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος  στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας.
 8. Ανάκληση της δωρεάς ακινήτου του Δήμου Αλμυρού προς το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, με το υπ’ αριθ.5674/1956 Συμβόλαιο του τέως Συμβολαιογράφου Αλμυρού Γ. Δεληστάθη.
 9. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (Τριανταφυλλίδη Κων/νου  του Χαραλάμπους )
 10. Καθορισμός δυναμικότητας της δομής του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017-2018.
 1. Επιβολή και καθορισμός ύψους τροφείων του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού και κριτήρια επιβολής τους.
 2. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση μη ενταγμένου τμήματος πάρκου Κροκίων στο ΕΣΠΑ»
 3. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή εσωτερικής οδοποϊίας και διαμόρφωση κοινοχρήστων  χώρων Δ.Ε. Πτελεού-Σούρπης»
 4. Λήψη απόφασης για αποξήλωση μετρητή στο χώρο της κεντρικής πλατείας Αλμυρού λόγω διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΔΗΕ.
 5. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης  της πόλης του Αλμυρού, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς  Αγίου Τρύφωνος, Κροκίων, Ραγάζου και ανωνύμων, για το χαρακτηρισμό του οικοπέδου με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ, εμβαδού 1460,38 τ.μ. σαν χώρο για ανέγερση νηπιαγωγείου.
 6. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποθήκης υλικών Δήμου Αλμυρού».
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Απανταχού Αναβριωτών.
 8. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα Μαθητείας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αλμυρού για την διεξαγωγή πρακτικής άσκησης μαθητών.
 9. Παραχώρηση άδειας χρήσης του δημοτικού σταδίου Αλμυρού στο Γ.Σ.Α. για την αγωνιστική περίοδο της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2017-2018.
 10. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης για έξοδα προγραμματισμού εκδηλώσεων ενόψει της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας.
 11. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Μικτής Χορωδίας Δήμου Αλμυρού.
 12. Συμπλήρωση της αριθμ.128/2017 απόφασης με τίτλο «Έγκριση προγραμματισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων, έτους 2017 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων».
 13. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Παραγωγική άδεια) στους: 1) Tofana Adriana του Adrian (σύζυγος Κων/νου Αναστασόπουλου).

 

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου,  Νικόλαος Καλλές

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.