“Πτελεός Μαγνησίας – Φωτογραφία και Συλλογική Μνήμη” – Παρουσίαση Κυριακή 13/8 

Πρόσκληση Πτελεός

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.