Ανακοίνωση του Δήμου Αλμυρού προς οφειλέτες - Ενημέρωση για απαλλαγές και ημερομηνίες προθεσμίας - Λαός Του Αλμυρού

Ανακοίνωση του Δήμου Αλμυρού προς οφειλέτες – Ενημέρωση για απαλλαγές και ημερομηνίες προθεσμίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αλμυρός 4 – 8 – 2017                                                 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                 Αριθ.Πρωτ:  16013            

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

     

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

       Ενημερώνουμε τους οφειλέτες του Δήμου (καταστηματάρχες εστίασης, οφειλέτες της επέκτασης του σχεδίου πόλης, της ύδρευσης και άρδευσης και πάσης φύσεως οφειλής), ότι βάσει του Ν. 4483/2017 (άρθρο 52) ρυθμίζονται οι οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών μετά από αίτηση του οφειλέτη, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

 

Η προθεσμία υπαγωγής στην ρύθμιση λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017.

 

Μετά την προθεσμία αυτή, ο Δήμος, χωρίς άλλη ειδοποίηση, θα προβεί στη νόμιμη διαδικασία των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης όπως: Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, κατάσχεση ακίνητης περιουσίας και στέρηση φορολογικής ενημερότητας.

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.