Η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού - γράφει ο Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος - έκδοση 11-11-2017 - Λαός Του Αλμυρού full screen background image

Η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού – γράφει ο Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος – έκδοση 11-11-2017


Έχουν συμπληρωθεί ήδη 121 ολόκληρα χρόνια από την ίδρυση της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «Όθρυς». Επισήμως ιδρύθηκε την Κυριακή 28 Απριλίου 1896  με τον τίτλο «Ἡ ἐν Ἁλμυρῷ Φιλάρχαιος Ἑταιρεία τῆς Ὄθρυος», αφού υπήρξε σε άτυπο μορφή και χωρίς να ζητήσει την επίσημη κρατική επικύρωση και αναγνώριση της ύπαρξής της διά των αρμοδίων δικαστικών αρχών επί μερικά έτη κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Σημαντικότατη και ανεκτίμητη είναι η προσφορά της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας και  ολόκληρης της Θεσσαλίας στον τομέα του εντοπισμού, της ανεύρεσης, της διαφύλαξης, της καταγραφής και της τεκμηρίωσης σημαντικών αρχαιολογικών μνημείων και καταλοίπων σ’ ολόκληρο τον χώρο της Θεσσαλίας εξασφαλίζοντας έτσι από την βεβαία επαπειλούμενη φθορά και απώλεια ωφελιμότατα τεκμήρια της θεσσαλικής  ιστορίας. Και αυτό είναι ένα έργο η σημαντικότητα του οποίου δεν έχει ακόμη, δυστυχώς, αναγνωρισθεί επισήμως και δεν έχει καταγραφεί. Και ίσως δεν θα ήταν άσκοπο – για να μην πω θα ήταν επιβεβλημένο – οι υπεύθυνοι παράγοντες του τόπου μας να φροντίσουν να καλύψουν οι ίδιοι αυτήν την αγνόηση και παράλειψη, αφού δεν κάνουν κάτι τέτοιο, «ὡς ἔδει», «ὅσοι ἔδει».

Από τα σημαντικότερα έργα της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού της πρώτης εκείνης περιόδου στον καθαρά τοπικό τομέα είναι η ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλμυρού καθιστώντας έτσι τον Αλμυρό πρωτοπόρο αλλά και υπόδειγμα μεταξύ των επαρχιακών πόλεων κατόχων Αρχαιολογικού Μουσείου.

Στον ίδιο τοπικό τομέα των δραστηριοτήτων και προσφορών της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού ανήκει και η ίδρυση και η καθιέρωση των αθλητικών αγώνων «Κρόκια» που επίσης κατέστησαν τον Αλμυρό πρωτοπόρο και υπόδειγμα και σ’ αυτόν τον τομέα. Επειδή δε τα «Κρόκια» δεν πρέπει να γίνουν ανεπανάληπτο «ἔνδοξο ἱστορικό παρελθόν», όπως κινδυνεύουν να γίνουν, χρεωστούν, όσοι αισθάνονται ακόμα ότι χρεωστούν, να φροντίσουν να συνεχιστούν.

Στον ίδιο τοπικό τομέα προσφοράς της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού ανήκει και η έκδοση των επτά τευχών της πρώτης εκδοτικής περιόδου (1899 -1911) του «Δελτίου τῆς ἐν Ἁλμυρῷ Φιλαρχαίου Ἑταιρείας τῆς Ὄθρυος», που επίσης κατέστησαν τον Αλμυρό πρωτοπόρο και μοναδικό παράδειγμα και στον τομέα αυτόν. Ποιας άλλης ελληνικής πόλης του μεγέθους του Αλμυρού και μάλιστα της εποχής  του 1900 αρχαιολογικό περιοδικό στελνόταν στις βιβλιοθήκες της Αγίας Πετρούπολης, του Παρισίου, του Βερολίνου, του Λονδίνου, της Κοπενχάγης;

Αυτή η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού επαναδραστηριοποιήθηκε με τροποποιημένο καταστατικό το οποίο εγκρίθηκε επισήμως από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές στις 13 Σεπτεμβρίου 1993 και άρχισε η δεύτερη περίοδος της ύπαρξής της η οποία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Τα έργα και τα πεπραγμένα της, προσαρμοσμένα στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις σύγχρονες απαιτήσεις, δεν ανήκουν ακόμα στο παρελθόν. Συνεχίζονται και δεν χρειάζονται κάποια αναφορά ή προβολή και αποτίμηση τουλάχιστον από αυτούς τους ίδιους τους συνεχιστές. Αν και όσοι «ἔδει νὰ γνωρίζουν» τα γνωρίζουν θυμίζουμε για όσους θέλουν να γνωρίζουν αλλά δεν γνωρίζουν  ότι αυτή τη στιγμή, χάρη στην ύπαρξη και δραστηριοποίηση της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού ο Αλμυρός και η περιοχή του είναι για άλλη μία φορά πρωτοπόρος και υπόδειγμα στον τομέα της καταγραφής της τοπικής του ιστορίας. Το σύνολο των σελίδων της τοπικής ιστορίας της περιοχής του Αλμυρού που εκδόθηκε από την Φιλάρχαιο Εταιρεία Αλμυρού και τα μέλη της ξεπερνάει τις 13.000.

Με αυτό το ιστορικό και βαρύ παρελθόν η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού «Όθρυς» πραγματοποιεί, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11 το πρωί στα Γραφεία της, Γενική Συνέλευση των μελών της με τακτικό μεν σκοπό την υποχρεωτική εκ του καταστατικού της εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής, έκτακτο δε την τροποποίηση ορισμένων άρθρων του καταστατικού της, που θεωρείται αναγκαία.

Η συνέχιση του έργου της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού είναι αναγκαία. Για την υλοποίηση αυτής της συνέχειας της ύπαρξής  της και της περαιτέρω ανάπτυξης του έργου της και της αποστολής της έχει ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης. Αυτήν την στήριξη και την ενίσχυση πρέπει να την δώσουν όσοι αισθάνονται Αλμυριώτες, όσοι αγαπούν ουσιαστικά αυτόν τον τόπο.

Η Φιλάρχαιος Εταιρεία έχει ανάγκη όλων αυτών. Όλοι αυτοί, όσοι αισθάνονται χρέος τους να βοηθήσουν και να συμβάλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών και των οραματισμών της καλούνται να παραστούν στη γενική αυτή συνέλευση, να εγγραφούν μέλη της και να προτείνουν τις ιδέες και τους οραματισμούς τους ώστε να κατατεθούν, να συζητηθούν και να αποτελέσουν μέρος του νέου καταστατικού.
Αφήστε μια απάντηση