Ανακοινώθηκαν τα κριτήρια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» - Λαός Του Αλμυρού full screen background image

Ανακοινώθηκαν τα κριτήρια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών»
Η Υπουργική Απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ και αναφέρεται αναλυτικά στο ποιες οργανώσεις παραγωγών είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση και ποιες όχι, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ένταξης στο Μέτρο καθώς και το είδος και το ύψος των ενισχύσεων που θα καταβληθούν στις οργανώσεις που θα ενταχθούν (έως 100.000 ευρώ ετησίως για πέντε χρόνια). Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης.

…η συνέχεια του άρθρου στην πηγή του…
Αφήστε μια απάντηση