Παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σε 33 χώρες 

Υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Ισλανδία δεν υπέβαλαν εγκαίρως τις σχετικές εκθέσεις τους για ν’ αξιολογηθούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, διαπίστωσε σήμερα ότι το 2017, στις 33 από τις 47 χώρες-μέλη του Οργανισμού, υπήρξαν 175 παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που αφορούσαν την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία!

Με τα συμπεράσματα της η Επιτροπή, αναδεικνύει το γενικευμένο πλέον πρόβλημα απαξίωσης και μη σεβασμού των κοινωνικών δικαιωμάτων, στην υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και προστασία στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών και κρούει, εμμέσως πλην σαφώς, τον κώδωνα του κινδύνου, για τις επιπτώσεις που έχει το «κουρέλιασμα» των κοινωνικών δικαιωμάτων στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών.

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι υπήρξε γενικευμένη παραβίαση:

• Στο δικαίωμα σε ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας (άρθρο 3),
• Στο δικαίωμα στην προστασία της υγείας (άρθρο 11),
• Στο δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 12),
• Στο δικαίωμα κοινωνικής και ιατρικής βοήθειας (άρθρο 13),
•Σ το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (άρθρο 14),
• Στο δικαίωμα των ηλικιωμένων στην κοινωνική προστασία (άρθρο 23),
• Στο δικαίωμα προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (άρθρο 30).

…η συνέχεια του άρθρου στην πηγή του…

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.