Έως τις 14 Απριλίου οι κυρώσεις του δασικού χάρτη Μαγνησίας - Η κατάσταση στον Αλμυρό – τοποθετούνται επαγγελματίες – διαδικασία υποβολής - Λαός Του Αλμυρού full screen background image

Έως τις 14 Απριλίου οι κυρώσεις του δασικού χάρτη Μαγνησίας – Η κατάσταση στον Αλμυρό – τοποθετούνται επαγγελματίες – διαδικασία υποβολής

έκδοση 10-3-2018

Στις 14 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε το ΦΕΚ στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως, κατά το οποίο γνωστοποιείται η μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών Μαγνησίας και αφορά τον Καλλικρατικό Δήμο Αλμυρού.

Οι πολίτες μέσω της σελίδας του Κτηματολογίου (www.ktimanet.gr) μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ενημερώνονται για τα ακίνητά τους. Συγκεκριμένα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης των ακινήτων εστιάζοντας στις αεροφωτογραφίες ή χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες. Στις περισσότερες περιπτώσεις βέβαια κρίνεται απαραίτητη η βοήθεια από μηχανικό, τοπογράφο ή δασολόγο.

Τα ακίνητα τα οποία εμφανίζονται στον χάρτη με πράσινη διαγράμμιση, θεωρούνται δασικές εκτάσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι πολίτες έχουν δικαίωμα κατάθεσης αίτησης αντίρρησης έως τις 14 Απριλίου 2018. Αυτό που δυσκολεύει τη διαδικασία και επιβαρύνει ιδιαίτερα τους πολίτες, είναι το γεγονός πως οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Ιδιαίτερα για την περιοχή μας έχει δημιουργηθεί αναστάτωση καθώς από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 7 Μαρτίου δεν υπήρχε δυνατότητα θέασης των χαρτών στο σύστημα.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης αντίρρησης

Οι αιτήσεις αντίρρησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του κτηματολογίου. Στη συνέχεια εκδίδεται ο αριθμός λογαριασμού πληρωμής τέλους και η πληρωμή γίνεται μέσω τραπέζης. Εντός 24ώρου από την πληρωμή, κατοχυρώνεται η αίτηση και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Αφού καταχωρηθεί η αίτηση, οι πολίτες πρέπει να απευθυνθούν σε μηχανικό ή τοπογράφο, ώστε να εκπονηθεί το τοπογραφικό διάγραμμα με τις συντεταγμένες. Έπειτα, είναι απαραίτητη η επίσκεψη σε δικηγόρο, ώστε να συντάξει το κείμενο των αντιρρήσεων, να θεμελιώσει το έννομο συμφέρον και να ετοιμάσει τα στοιχεία του φακέλου.

Η κατάσταση στον Αλμυρό

Επικοινωνήσαμε με επαγγελματίες που σχετίζονται με τη διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών για την κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο μας. Όπως φαίνεται υπάρχει ενδιαφέρον κυρίως από όσους γνωρίζουν ότι τα ακίνητά τους βρίσκονται εντός δασικών περιοχών. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, αρκετοί συμπολίτες μας που αντιμετώπισαν προβλήματα με τους δασικούς χάρτες προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες άμεσα.

Ευαγγελία Δημούλη (Αρχιτέκτονας): «Γενικά η Μαγνησία βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών έχουν ενδιαφερθεί για τις αντιρρήσεις στους Δασικούς Χάρτες. Το ΦΕΚ δημοσιεύτηκε στις 14 Φεβρουαρίου και η διορία λήγει στις 14 Απριλίου. Όσοι δεν είχαν ασχοληθεί με το θέμα των δασικών χαρτών και το ανακαλύπτουν τώρα, θα πρέπει να «τρέξουν» ώστε να προλάβουν τη διορία, η οποία δεν απ’ ότι φαίνεται δεν θα πάρει παράταση. Προς το παρόν θα πρέπει να περιμένουμε τις αποφάσεις των επιτροπών για να δούμε τα αποτελέσματα των αντιρρήσεων».

Νέστορας Εφραιμίδης (Αγρονόμος – Τοπογράφος): «Μετά την κύρωση των δασικών χαρτών, δεν έχουν συνταχθεί ακόμη επιτροπές για την εξέταση των αντιρρήσεων. Το δικαίωμα προσφυγής για τις αντιρρήσεις, είναι 60 ημέρες. Το πρόβλημα όμως, είναι ότι από την ημερομηνία που ο Καλλικρατικός Δήμος Αλμυρού εντάχθηκε στο σύστημα, μέχρι τις 7 Μαρτίου δεν είχαμε πρόσβαση στους χάρτες. Οι πολίτες βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς ακόμη και όσοι γνωρίζουν ότι τα ακίνητά τους βρίσκονται εντός δασικών περιοχών δεν γνωρίζουν τι γίνεται με τις αντιρρήσεις που έχουν καταθέσει».

Κώστας Γιαννούχος (Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος) – Βασίλης Φυτιλής (Δικηγόρος): «Από τις 14 Φεβρουαρίου τέθηκε σε ισχύ με το ΦΕΚ 54/Δ/2018 η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας  για τη μερική κύρωση του δασικού  χάρτη της Μαγνησίας που περιλαμβάνει και την περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού.

Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ ο δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική πράξη και σε κάθε αναπτυξιακή διαδικασία για το χαρακτήρα των εκτάσεων, σε όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται με πράσινη διαγράμμιση ως δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, καθώς και σε αυτά που αποτυπώνονται με κίτρινη διαγράμμιση ως μη δασικά δηλαδή ανέκαθεν αγροί κλπ.

Αποχαρακτηρίζονται οι συμπεριλαμβανόμενες στο δασικό χάρτη εκτάσεις, μόνο κατόπιν προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας, ή κατόπιν ενέργειας της υπηρεσίας, εάν πρόκειται για πρόδηλο σφάλμα της, (παραλείψεις της, να εξαιρέσει κληροτεμάχια, αγρούς του αναδασμού ή και πράξεις διοίκησης που επέφεραν νόμιμα την αλλαγή της χρήσης τους).

Τα υπόλοιπα τμήματα, χωρίς διαγράμμιση στο χάρτη, έχουν εξαιρεθεί σε αυτή τη φάση και δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω απόφαση της μερικής κύρωσης και στο ανωτέρω ΦΕΚ και αφορούν εκτάσεις που είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις, είτε υποβλήθηκαν αιτήματα στο δασαρχείο για εξαγορά ή νομιμοποίηση αλλαγής χρήσης ή υποβλήθηκαν αιτήματα προδήλου σφάλματος και έγιναν αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία.

Για την περιοχή της Μαγνησίας ο χάρτης αφορούσε περί τα 2,3 εκατομμύρια στρέμματα από τα οποία τα 2,19 εκατομμύρια στρέμματα (ποσοστό 94,65%, που κατά την άποψή μας είναι εξαιρετικά μεγάλο γι΄ αυτή τη φάση) κυρώθηκαν μερικώς με την παραπάνω απόφαση δηλαδή 1,46 εκατομμύρια στρέμματα ως δασικά και 723 χιλιάδες στρέμματα ως μη δασικά και τα υπόλοιπα 123 χιλιάδες στρέμματα εξαιρέθηκαν της μερικής κύρωσης (αντιρρήσεις κλπ).

Στην περιοχή του Αλμυρού έχουν υποβληθεί 1200 φάκελοι αντιρρήσεων και αντίστοιχος αριθμός φακέλων με αιτήματα εξαγοράς-νομιμοποίησης στο δασαρχείο, τα οποία και αναμένεται να εξεταστούν στο άμεσο μέλλον. Υποβλήθηκε επίσης και μεγάλος αριθμός από αιτήματα με πρόδηλα σφάλματα τα οποία, με εξαίρεση των περιπτώσεων που αφορούσαν σε εκτάσεις διανομών και αναδασμών, ως επί το πλείστον έγιναν μη αποδεκτά από την δασική υπηρεσία (κυρίως αυτά που αφορούσαν σε εκτάσεις εκχερσωμένες για γεωργική καλλιέργεια).

Ο παραπάνω αριθμός αιτημάτων και η έκταση που αυτά αντιπροσωπεύουν, υπολείπεται κατά πολύ σε σχέση με τα γεωτεμάχια που υπάρχουν στην περιοχή του Αλμυρού και είχαν προβλήματα με τα δασικά κατά τη φάση της ανάρτησης το περασμένο καλοκαίρι. Εκτιμούμε ότι για ένα σοβαρό ποσοστό (έως 40%) των εκτάσεων δεν έχει γίνει κάποιο αίτημα εξαίρεσης και έχουν κυρωθεί οι εκτάσεις αυτές ως δασικού χαρακτήρα (πράσινες στο χάρτη) με αποτέλεσμα για τα γεωτεμάχια αυτά, εφόσον δεν υπάρχει λυμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και να βρίσκονται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης με πράξη της διοίκησης, να είναι αδύνατες οι μεταβιβάσεις και να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με επιδοτήσεις και με κάθε άλλη διαδικασία αξιοποίησης.

Το πρόβλημα με τα δασικά θεωρούμε ότι το έχουμε μπροστά μας και απαιτεί χειρουργικούς χειρισμούς από το Υπουργείο και τις αρμόδιες Υπηρεσίες για να επιλυθεί».

Χριστίνα Ν. Τοσούδη
Αφήστε μια απάντηση