Από φέτος αύξηση 50% των δικαιωμάτων αγροτών κάτω των 40 ετών - Λαός Του Αλμυρού full screen background image

Από φέτος αύξηση 50% των δικαιωμάτων αγροτών κάτω των 40 ετών
Εώς το 50% της µέσης αξίας δικαιωµάτων τους αυξάνεται το όριο της ενίσχυσης που θα λάβουν από το 2018 οι αγρότες νεαρής ηλικίας. Το ποσοστό αυτό µέχρι το 2017 ήταν στο 25%, ωστόσο η χώρα µας, σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda, θα κάνει χρήση του ευνοϊκού αυτού όρου του κανονισµού Omnibus.

Για παράδειγµα ένας νεαρός αγρότης θα λάβει πριµ που θα αντιστοιχεί στα: Ενεργοποιηθέντα δικαιώµατα που κατέχει ή µισθώνει επί την αριθµητική τιµή που αντιστοιχεί στο 25-50% της Μέσης Αξίας των ∆ικαιωµάτων ενίσχυσής του.

Ωστόσο, πρώτον η ενίσχυση θα χορηγηθεί µέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωµάτων για κάθε δικαιούχο, για µέγιστο χρονικό διάστηµα πέντε ετών από το έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του γεωργού. Και, δεύτερον δε θα πρέπει να ξεπεραστεί το 2% των κονδυλίων του Εθνικού Φακέλου της ΚΑΠ που έχει προβλεφθεί για το καθεστώς «Γεωργών Νεαρής Ηλικίας».

…η συνέχεια του άρθρου στην πηγή του…
Αφήστε μια απάντηση