«Στηρίζουμε το Γηροκομείο Βόλου» – Ανοιχτή επιστολή του αντιπροέδρου του Ευθ. Ζιγγιρίδη
 

Το Γηροκομείο Βόλου, το οποίο ιδρύθηκε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, φιλοξενεί σήμερα 130 ηλικιωμένους και προσφέρει εργασία σε 50 περίπου εργαζομένους.
Επιπλέον στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις, με τις οποίες συνεργάζεται, προκειμένου να παρέχει τα καλύτερα υλικά αγαθά και τις καλύτερες υπηρεσίες, για τους ηλικιωμένους που φιλοξενεί. Αποτελεί μια σημαντική οικονομική και κοινωνική μονάδα μέσα στον Νομό Μαγνησίας.

Όπως αναφέρει σε επιστολή του ο κ. Ευθύμιος Ζιγγιρίδης, αντιπρόεδρος της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Βόλου, «το Γηροκομείο είναι ένα Ίδρυμα «Αγάπης» μέσα στην πόλη μας, το οποίο αποτελεί πλέον ένα από τα αποτελεσματικότερα Ιδρύματα, όσον αφορά στο διεργασιακό μοντέλο λειτουργίας του. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του Ιδρύματος είναι εμφανής, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό περιστατικών που φιλοξενεί, περιστατικών συμπολιτών μας, οι οποίοι χρειάζονται εκτός από τροφή και στέγη, μια αγκαλιά και την αίσθηση της συντροφικότητας.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα προόδου, με αναφορά στις υποδομές του ιδρύματος και τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας του. Οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος σε όλα τα τμήματα και σε όλες τις βαθμίδες ήταν, είναι και θα είναι ο κινητήριος μοχλός του και θα αποτελούν την εγγύηση, για την καλή λειτουργία του. Τα Διοικητικά Συμβούλια από την ίδρυση της μονάδας προσέφεραν και προσφέρουν τις διοικητικές τους και άλλες υπηρεσίες εθελοντικά, άλλοτε με μικρή επιτυχία και άλλοτε πολύ αποτελεσματικά. Τα τελευταία χρόνια το ΔΣ του Ιδρύματος προσπάθησε και προσπαθεί να λύσει προβλήματα, τα οποία έχουν προκύψει, από το παρελθόν, αλλά και προβλήματα τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια της θητείας του, από άστοχες αποφάσεις ή από παραλείψεις. Το ζητούμενο είναι να διορθωθούν τυχόν λάθος επιλογές ή αποφάσεις, εάν και εφόσον υπάρχουν, χωρίς να επαναληφθούν. Ό,τι θέματα έχουν προκύψει, θα διαλευκανθούν, με γνώμονα τη διαφάνεια και το συμφέρον του Ιδρύματος. Η τοπική κοινωνία, οι εργαζόμενοι και η διοίκηση του ιδρύματος οφείλουν να προστατέψουν την καλή λειτουργία του, από ανθρώπους που προσπαθούν να το βλάψουν, από όπου και αν προέρχονται αυτοί. Όπως προαναφέρθηκε, όλες οι προσπάθειες για την εξυγίανσή του, γίνονται με γνώμονα το συμφέρον του Ιδρύματος και την επίτευξη διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες του.
Όλοι μαζί λοιπόν, το ΔΣ του Ιδρύματος, οι εργαζόμενοι και οι συμπολίτες μας θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε το Ίδρυμα, προκειμένου να εξυγιανθεί πλήρως και να μεταμορφωθεί από το ασχημόπαπο της προηγούμενης δεκαετίας σε λευκό κύκνο του παρόντος και του μέλλοντος».

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.