Πρόσκληση για τη 18η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση - Λαός Του Αλμυρού

Πρόσκληση για τη 18η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Δημοσιεύουμε Δελτίο Τύπου του Δήμου Αλμυρού σχετικά με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου:

Καλείστε να προσέλθετε  στην 18η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 26η  του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 18.00΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «Κ. Κίτος – Δ. Γραβάνης ΕΕ με δ.τ. «Θεσσαλική Μελετών ΕΕ» με θέμα «Παραχώρηση χρήσης χώρου του Δήμου που θα λειτουργήσει ως Μονάδα Ενημέρωσης για το Κτηματολόγιο Δ. Αλμυρού».

  1. 6ητροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
  2. 8ηαναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2018.
  3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
  4. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Βελτίωση Προσβασιμότητας Γεωργικών & Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων Δ. Αλμυρού», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020:0006117641  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 και στη Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
  5. Υποβολή πρότασης με τίτλο «iΑλμυρός – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Αλμυρού» στη Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER».
  6. Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «iΑλμυρός – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής του Δήμου Αλμυρού».
  7. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για περιοχή των δασών του Δήμου Αλμυρού» στη Δράση 19.2.6: «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών» του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER».
  8. Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκληρωμένο Ευφυές Σύστημα Έγκαιρης Πυρανίχνευσης για περιοχή των δασών του Δήμου Αλμυρού».
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Παντελή Γιάννα του Αποστόλου για την τροποποίηση του υπ’ αριθ.8359/1970 συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου από το Δήμο Αλμυρού.

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Καλλές
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

triantopoulos
Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.