Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου συνεδριάζει με 5 θέματα η επιτροπή διαβούλευσης | Λαός Του Αλμυρού full screen background image

Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου συνεδριάζει με 5 θέματα η επιτροπή διαβούλευσηςΔημοσιεύουμε πρόσκληση του Δήμου Αλμυρού, σχετικά με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν3852/2010, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού (Βασ. Κωνσταντίνου 117, 37100 Αλμυρός) την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 για διαβούλευση επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2019.
  2. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού πριν την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  3. Διατύπωση απόψεων επί της αξιοποίησης του παράκτιου μετώπου του Δήμου Αλμυρού.
  4. Διατύπωση γνώμης επί της χωροθέτησης-εγκατάστασης και λειτουργίας πράσινων σημείων στο Δήμο Αλμυρού.
  5. Διατύπωση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) της δραστηριότητας «Εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου μαρμάρων, έκτασης 86.000 m2, στη θέση Περδικοράχη της Τ.Κ. Φυλάκης, του Δ. Αλμυρού, της Π.Ε.Μαγνησίας», φερόμενης ιδιοκτησίας της SUNNY ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»».

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας, σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να κληθεί ο αναπληρωτής σας.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί την Τρίτη 20 Νοεμβρίου (αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα) οπότε θεωρείται ότι υφίσταται σε κάθε περίπτωση απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010.

 

                                                                                                  Ο Δήμαρχος – Ως Πρόεδρος 

                                                                                     της  Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης                                                 

                                                                                             Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης
Αφήστε μια απάντηση