Κλειστές οι βρύσες στο Μαυρόλοφο λόγω Αρσενικού – Έκτακτα μέτρα από τη ΔΕΥΑ Αλμυρού
Η ΔΕΥΑ Αλμυρού, έχει προβεί σε έκτακτα μέτρα προστασίας των καταναλωτών του Μαυρολόφου, καθώς κατά την τελευταία μέτρηση της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, βρέθηκε Αρσενικό περισσότερο από το νέο επιτρεπόμενο όριο υγιεινής κατά τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικοινωνήσαμε με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Αλμυρού κ. Ηλία Δαλακούρα, ο οποίος μας ενημέρωσε σχετικά με το θέμα ότι τον Απρίλιο, κατά τις μετρήσεις που διενεργεί η ΔΕΥΑ για τα βαρέα μέταλλα, δεν εντοπίστηκε υπέρβαση του ορίου. Όμως κατά τις δηλώσεις του “Όταν πέφτει ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πιο πιθανό να προκύψει πρόβλημα. Γνωρίζουμε καλά το θέμα και έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Παραλάβαμε τα αποτελέσματα στις 27/11 από τη Δειύθυνση Υγείας και από την επομένη και μετά από νέα λήψη δειγμάτων και από τη βρύση και από την πομώνα, διαπιστώσαμε εκ νέου ότι πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι και ήδη διερευνούμε την ποιότητα δυο άλλων γεωτρήσεων, αυτή του Αργιλοχωρίου, αλλά και ενός ιδιώτη, ώστε αν κριθούν κατάλληλες και τηρούν τους όρους υγιεινής, να συνδεθούν αυτές με το δίκτυο. Σκοπεύουμε και στα σπίτια που δεν κατοικούνται όλο τον χρόνο, να τοιχοκολλήσουμε ειδοποιητήρια, μέχρι και την περάτωση των έργων αντικατάστασης.”

Λίγα λόγια για το αρσενικό

Το στοιχείο μπορεί να είναι τοξικό για τις πολυκυτταρικές μορφές ζωής, αν βρίσκεται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από τις απαραίτητες. Η ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα με αρσενικό είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.