Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης - Λαός Του Αλμυρού

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης

Δημοσιεύουμε πρόσκληση για την Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα συνεδριάσει την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο Αλμυρού:

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν3852/2010, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού (Βασ. Κωνσταντίνου 117, 37100 Αλμυρός) την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 για διαβούλευση επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2019.
  2. Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού πριν την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  3. Διατύπωση γνώμης επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά βιοέλαια, ισχύος 0,995 MW, της εταιρείας ‘ENERGY CONSULTING & DESIGN IKE’ η οποία θα εγκατασταθεί στη θέση ΚΟΥΡΙ της Τ.Κ. Άνω Αργιλοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας».

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσής σας, σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να κληθεί ο αναπληρωτής σας.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου (αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα) οπότε θεωρείται ότι υφίσταται σε κάθε περίπτωση απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010.

 

Ο Δήμαρχος – Ως Πρόεδρος 

της  Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης                                       

Δημήτριος Κυριάκου Εσερίδης
Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.