Παρουσιάζοντας Τον Αλμυρό του ΜΕΤΑ – Λαός Του Αλμυρού

Παρουσιάζοντας Τον Αλμυρό του ΜΕΤΑ

Το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών εσόδων προέρχεται από τα ανταποδοτικά τέλη μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Η συγκεκριμένη χρηματική εισροή στα δημοτικά ταμεία μπορεί ναι μεν να λειτουργεί, αλλά η αναλογία των καταβολών γέρνει περισσότερο προς τους δημότες-επιχειρηματίες. Η μείωση της παραπάνω «ψαλίδας» μπορεί να μειωθεί υιοθετώντας ένα άλλο μοντέλο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παρουσιάζοντας Τον Αλμυρό του ΜΕΤΑ.