Επανεξέταση για το ΓΕΛ εισηγείται το σχολικό συμβούλιο στη Δευτεροβάθμια | Λαός Του Αλμυρού full screen background image

Επανεξέταση για το ΓΕΛ εισηγείται το σχολικό συμβούλιο στη ΔευτεροβάθμιαΣήμερα Πέμπτη μεσημέρι, συνεδρίασε το σχολικό συμβούλιο στο Γενικό Λύκειο Αλμυρού, μετά τις διαβεβαιώσεις των μελετητών της “Λιόντος και συνεργάτες ΕΠΕ” κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση.

Ο Διευθυντής του σχολείου ζήτησε και έλαβε το πόρισμα της εταιρείας εγγράφως στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Σύμφωνα με τη Στατική Μελέτη ελέγχου επάρκειας που εκπονήθηκε από το γραφείο μας, σύμφωνα με την από 11/10/2017 σύμβαση έργου με τον Δήμο Αλμυρού, ο φέρων οργανισμός των δύο στατικά ανεξάρτητων τμημάτων που διαμορφώνουν το Γενικό Λύκειο Αλμυρού, χρήζει βελτίωσης της φέρουσας ικανότητάς του για την ανάληψη των σεισμικών δράσεων.
Η Στατική μελέτη ελέγχου επάρκειας συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Αντισεισμικού Κανονισμού του 1959 (σεισμικότητα περιοχής Ι, επικινδυνότητα εδάφους α, σεισμικός συντελεστής ε=0.04×1.75=0.07), όπως προδιαγράφεται στο ΦΕΚ 405/Β/20.2.2014 και το Ν.4178/2013 περί ελέγχου επάρκειας αυθαίρετων κατασκευών.
Παρά τις περιορισμένες υπολογιστικές ανεπάρκειες, ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη το έτος κατασκευής και δεν παρουσιάζει εικόνα που να μας επιβάλλει τη μη λειτουργία του κτιρίου.
– Ειδικότερα:
– Δεν εμφανίζονται ορατές παραμορφώσεις, βέλη κάμψης ή ρηγματώσεις καμπτικές/ διατμητικές στα φέροντα στοιχεία.
– Δεν παρουσιάζονται καθιζήσεις λόγω υποχώρησης στηρίξεων ή απώλεια ευστάθειας.
– Δεν παρουσιάζονται προβλήματα λόγω σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.
–  Παρόλο που τοπικά εμφανίζονται στοιχεία κακοτεχνιών στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου, όπως αποτινάξεις επικάλυψης σκυροδέματος και τοπικές οξειδώσεις ράβδων οπλισμού λόγω μικρής επικάλυψής τους, η γενική κατάστασή του κρίνεται ικανοποιητική.

Κατά συνέπεια, το κτίριο επ’ ουδενί δεν κρίνεται κατεδαφιστέο, παρόλο που παρουσιάζονται ανεπάρκειες στο Φ.Ο. του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης ελέγχου επάρκειας. Το κτίριο μπορεί να λειτουργεί και να φέρει με ασφάλεια τα φορτία σχεδιασμού, ώσπου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης των στοιχείων του Φ.Ο. των δύο τμημάτων.
Επιθυμούμε να λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε επικεντρωθεί στον έλεγχο στατικής επάρκειας των φερόντων στοιχείων και όχι των στοιχείων πλήρωσης, όπως σοβάδες, τοιχοπληρώσεις κλπ., τα οποία θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων των μαθητών.
Σε περίπτωση που οι εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης δεν πραγματοποιηθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προτείνεται η επαναξιολόγηση της κατάστασης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

 

Το αίτημα του σχολικού συμβουλίου

Το σχολικό συμβούλιο, ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να ολοκληρώσει τις εργασίες σε σοβάδες και “στοιχεία πλήρωσης” και εισηγείται στον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά την επιστολή της μελετητικής εταιρείας,  να επανεξετάσει την κατάσταση.

 

Σε αναμονή λοιπόν της απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, αλλά και των πολιτικών αποφάσεων και μέτρων για τις εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης.
Αφήστε μια απάντηση