Αλμυρά - Γλυκά

Αλμυρά – Γλυκά για την τσέπη μας: Πληρωμές, Εισπράξεις, Προθεσμίες, Πληροφορίες – έκδοση 9-2-2019
Αναλυτικά οι αλλαγές στον κατώτατο μισθό – Ποια επιδόματα επηρεάζονται

Υπεγράφη από την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, η υπουργική απόφαση για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η υπουργική απόφαση ορίζει ότι ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους αυξάνεται από την 1η Φεβρουαρίου 2019 στα 650€/μήνα από τα 586,08€, το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτγεχνίτες αυξάνεται στα 29,04€/ημέρα από τα 26,18€ και ο υποκατώτατος μισθός και το υποκατώτατο ημερομίσθιο για τους νέους έως 25 ετών καταργούνται με συνέπεια την αύξηση του μισθού στα 650€/μήνα, από τα 510,95€ και του ημερομίσθιου  στα 29,04€/ημέρα, από τα 22,83€ αντίστοιχα. Με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού αναπροσαρμόζονται αναλογικά και οι διαμορφωμένες τριετίες. Αυξάνονται συνολικά 24 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό και συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: τακτικής επιδότησης ανεργίας, επίσχεσης εργασίας, μακροχρόνια ανέργων, ειδικό εποχικό, ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας, ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας, αφερεγγυότητας του εργοδότη, διαθεσιμότητας, παροχή προστασίας της μητρότητας, μαθητείας, ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ, πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης, ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων, ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών, επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών, επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόμων, επιδότηση λόγω ανεργίας δασεργατών, επιδότηση λόγω ανεργίας ρητινοσυλλεκτών, βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ, βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ, άδειας συμμετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές που είναι εργαζόμενοι και τέλος διάφορα προγράμματα απασχόλησης. Συνολικά η αύξηση του κατώτατου μισθού και των επιδομάτων που συνδέονται με αυτόν, θα ωφελήσει άμεσα περίπου 880.000 πολίτες. Περίπου 600.000 είναι οι εργαζόμενοι που θα έχουν αύξηση αποδοχών και 280.000 πολίτες θα ωφεληθούν από την αύξηση των επιδομάτων.

 

Αύξηση επιδόματος ανεργίας από 1/2/2019

Με την υπογραφή της απόφασης από την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφης Αχτσιόγλου, το επίδομα ανεργίας θα διαμορφωθεί στα 400 ευρώ το μήνα από 1η Φεβρουαρίου αντί 360 ευρώ που είναι σήμερα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άνεργος του ΟΑΕΔ έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%. Αναλυτικότερα από 1η Φεβρουαρίου θα ανέρχεται στα 400 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 440 για ένα προστατευόμενο μέλος, στα 480 για 2 προστατευόμενα μέλη, στα 520 για 3 προστατευόμενα μέλη, στα 560 στα 4 προστατευόμενα μέλη, στα 600ευρώ για 5 προστατευόμενα μέλη και 640 ευρώ στα 6 προστατευόμενα μέλη. Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται, σε μηνιαία βάση, αλλά υπολογίζεται σε ημερήσια επιδόματα που ανέρχονται στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.