Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου - Ζερέλια, κυκλικοί κόμβοι, υποβρύχια πάρκα - Λαός Του Αλμυρού

Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου – Ζερέλια, κυκλικοί κόμβοι, υποβρύχια πάρκα

Ανάγκη για έργα αντιστήριξης στα Ζερέλια

Ψηφίστηκε η μελέτη για την αντικατάσταση

των αγωγών αμιαντοτσιμέντου στο δίκτυο ύδρευσης του Αλμυρού

Ταχύτατα οδεύει η υλοποίηση των υποβρύχιων πάρκων του Blue Med

Καταργείται το έργο κυκλικού κόμβου στην Ευξεινούπολη

 

Δυο σημαντικά έργα για τον Αλμυρό, συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 8 Μαρτίου. Το ένα αφορά τα καταδυτικά πάρκα και το δεύτερο την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την Αντικατάσταση αγωγών αμιαντοτσιμέντου σε τμήματα του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Αλμυρού.

Αντικατάσταση αγωγών αμιαντοτσιμέντου

Η μελέτη αφορά το υπόλοιπο των αγωγών από αμίαντο, στο δίκτυο του Αλμυρού. Το έργο ήταν προεκλογική υπόσχεση της Δημοτικής Αρχής. Αφορά 27 χλμ. αγωγών, κυρίως στην οδό Βόλου και από το γήπεδο του Αλμυρού, έως το Κουρί.

Στην τεχνική αναφορά της αντικατάστασης αγωγών αναφέρεται:

Όσον αφορά το υφιστάμενο υλικό των αγωγών, ένα τμήμα του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης αποτελείται από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στην ορθολογική και βιώσιμη διαχείρισή τους και δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες ύδρευσης της πόλης.

Επιπλέον, οι παραπάνω αγωγοί θεωρείται ότι δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του νερού, καθώς ο αμίαντος έχει χαρακτηρισθεί επίσημα (Π.Δ. υπ’ αριθ. 70α /1988 και κοινοτική οδηγία 670/548 του 1991) ως επικίνδυνο για την υγεία υλικό, αφού κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία καρκινογόνων υλικών…

Προτείνεται λοιπόν η: Αντικατάσταση τμήματος του εσωτερικού δικτύου και πιο συγκεκριμένα αντικατάσταση όλων των αγωγών αμιαντοτσιμέντου εντός του οικισμού Αλμυρού. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών ανέρχεται σε 26.841,50 m και αποτελείται από αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς διαμέτρου Φ250, Φ200, Φ125, Φ110 και Φ90. Το νέο δίκτυο συνδέεται με το υφιστάμενο σε διάφορα σημεία εντός του οικισμού. Η σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο πραγματοποιείται κυρίως μέσω των υφιστάμενων δικλείδων απομόνωσης, είτε απευθείας στους υφιστάμενους αγωγούς με χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων ταυ. Επίσης, στο νέο δίκτυο τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία δικλείδες για την απομόνωση τμημάτων του δικτύου σε περίπτωση βλάβης, διαρροής ή συντήρησης, δικλείδες εκκένωσης για την εκκένωση τμημάτων του δικτύου για καθαρισμό ή συντήρηση και πυροσβεστικοί κρουνοί σε κατάλληλες θέσεις εντός του οικισμού.»

Καταδυτικά πάρκα

Σε τηλεοπτική εκπομπή όπου παρενέβησαν με δηλώσεις ο Δήμαρχος Αλμυρού και ο Περιφερειάρχης, ανακοινώθηκε η λειτουργία του καταδυτικού πάρκου «ανοιχτά» της Αμαλιάπολης και «λειτουργία χώρου όπου ο επισκέπτης με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα μπορεί να καταδυθεί έστω και νοητά».

Για τις εργασίες αυτές ψηφίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η ανάληψη κόστους φιλοξενίας.

Αλλαγές στο τεχνικό πρόγραμμα

Το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του Δήμου, τροποποιήθηκαν, ώστε να πραγματοποιηθούν έργα αντιστήριξης στα Ζερέλια. Βάσει υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας «κατολίσθησαν χώματα στην κεντρική είσοδο του κτιρίου», οπότε και ψηφίστηκε η ανάλογη δαπάνη.

Για τα σχολικά κτίρια και την οδοποιία έγινε μείωση από 50.000, μετακυλούν στο 2020 η κατασκευή κόμβου και η κατασκευή αναψυκτηρίου στο Αχίλλειο, ενώ καταργείται ο κυκλικός κόμβος στην Ευξεινούπολη.

Τη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν οι κύριοι Κρανάς και Χατζηκυριάκος, ο μεν γιατί προχώρησαν οι μελέτες των κυκλικών κόμβων ενώ δεν είναι εφικτό λόγω του «ελεύθερου χώρου» στην Ευξεινούπολη και ο δεύτερος γιατί δεν τοποθετήθηκαν εξωτερικοί συνεργάτες ώστε να είναι εφικτή η πληρέστερη επίβλεψη των έργων.

Τέλος στη συνεδρίαση διαβάστηκε το αίτημα Φτελιανών, σχετικά με τα αδέσποτα στον Πτελεό και στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού. Η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε να συζητηθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.