Δήμος Αλμυρού – έως τη Δευτέρα οι αιτήσεις για πρόσληψη χειριστών Μηχανημάτων έργου | Λαός Του Αλμυρού full screen background image

Δήμος Αλμυρού – έως τη Δευτέρα οι αιτήσεις για πρόσληψη χειριστών Μηχανημάτων έργου 

Στην πρόσληψη δυο ατόμων, χειριστών μηχανημάτων έργου, προχωρά για να καλύψει τις ανάγκες του ο Δήμος Αλμυρού και για το επόμενο τετράμηνο. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε σήμερα, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα αναρτηθεί στον πίνακα του Δήμου, όπως αναφέρεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους έως αυτή τη Δευτέρα 15 Απριλίου.

1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ

3. Αντίγραφο Άδειας χειριστή Μηχανημάτων Έργου, ειδικότητας 1.3 ή 1.5 τηςΥΑ: οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (ΦΕΚ 519/Β/6-3-2013), Ομάδας Α ́ή Β ́του Π.Δ./τος 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/17-10-2012), όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 74285/176/Φ113 ΚΥΑ (ΦΕΚ2942/Β/2018.

4. Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου

5. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυμα διορισμούσύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι  το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν μ εδίμηνη ή τρίμηνη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 206 του Ν.3584/2017 και γ) ότι έχει μεσολαβήσει κενό χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από τη λήξη τυχόν προηγούμενης σύμβασης με το Δήμο Αλμυρού.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

 
Αφήστε μια απάντηση