Προτάσεις υπ. Ευρωβουλευτή Ν. Γιαννή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη | Λαός Του Αλμυρού full screen background image

Προτάσεις υπ. Ευρωβουλευτή Ν. Γιαννή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη







Είναι μεγάλη ευκαιρία όχι μόνο τα εθνικά συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τα επιμέρους συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιφερειών να αξιοποιηθούν με τις νέες ευκαιρίες που θα δοθούν για την εξαγωγή τοπικών προϊόντων, και κυρίως προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Η ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, συνεδριακός, πολιτιστικός και προσκυνηματικός τουρισμός, μέσα από τη σύνδεσή τους με τον πρωτογενή τομέα, αναμένεται να δώσουν νέα ταυτότητα και νέα προοπτική στους τοπικούς παραγωγούς. Το έχω ήδη δοκιμάσει ο ίδιος προσωπικά με επιτυχία στην Επέκεινα Χώρα στο Ζαγόρι. Ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής  γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας με σύσταση οργανώσεων παραγωγών ανά προϊόν με σκοπό τη μείωση των εξόδων και την πλήρη εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας, αλλά και με την ανάπτυξη νέων τεχνικών και ιδεών  μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, όπως αυτή εκφράζεται  στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020) και Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (2014-2020), προσφέρουν την προοπτική μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας παγκοσμίως για τα ελληνικά προϊόντα.

Νέα έργα υποδομής σε κρίσιμους τομείς, όπως το οδικό κα αρδευτικό δίκτυο, η αντιπλημμυρική προστασία,  τα περιφερειακά αεροδρόμια, λιμάνια και μαρίνες, η ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που θα σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, η ολοκλήρωση των υπαρχόντων ημιτελών έργων στους τομείς αυτούς, καθώς και η επέκταση και συντήρηση παλαιών έργων, θα συμβάλουν στο να «σπάσει» η απομόνωση της περιφέρειας. Με την κινητροδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων, μέσω της μείωσης της φορολογίας, των εισφορών και του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, αλλά και με την επιδότηση ίδρυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς να επιβαρυνθεί περαιτέρω ο Έλληνας φορολογούμενος, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάσχεση της πληθυσμιακής απερήμωσης των περιφερειών. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλεται η πλήρης, στοχευμένη και αποτελεσματική ενεργοποίηση των εξειδικευμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα πλαίσια του Horizon 2020, του COSME, του Interreg V αλλά και του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου InvestEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021-2027).  Με τη δυναμική να δημιουργήσουν νέες θέσεις ποιοτικής εργασίας, αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να αποτελέσουν μοχλό οικονομικής και πολιτισμικής αποκέντρωσης και αναγέννησης της Ελληνικής Υπαίθρου, ικανό  να μετατρέψει τις αγροτικές περιοχές σε εργαστήρια επίδειξης βιώσιμης ανάπτυξης.

Μια περιφερειακή ανάπτυξη για τη χώρα μας που χαρακτηρίζεται από την καινοτομία στον αγροτικό τομέα, την επιχειρηματικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξωστρέφεια. Παράδοξο; Με την δική σου ψήφο εμπιστοσύνης που θα στηρίξει τη δική μου διεκδίκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εφικτό.








Αφήστε μια απάντηση