Η νέα Διοίκηση του ΓΣΑ – Πρόσκληση για ανοιχτή συγκέντρωση – Λαός Του Αλμυρού

Η νέα Διοίκηση του ΓΣΑ – Πρόσκληση για ανοιχτή συγκέντρωση