Αλμυρά – Γλυκά για την τσέπη σας – γράφει η Μαρία Μακατσιάνου έκδοση 20-07-2019 | Λαός Του Αλμυρού
Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.
full screen background image
Αλμυρά - Γλυκά

Αλμυρά – Γλυκά για την τσέπη σας – γράφει η Μαρία Μακατσιάνου έκδοση 20-07-2019

Φορολογικές δηλώσεις: Υπ. Οικ. – «Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση στην προθεσμία υποβολής»

Σύμφωνα με την δήλωση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η οποία λήγει στις 29 Ιουλίου. Ο Υφυπουργός δήλωσε πως το διάστημα που το σύστημα υποβολής των δηλώσεων είναι ανοικτό θεωρείται ικανό και εύλογο για να έχουν τη δυνατότητα όλοι να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις εμπρόθεσμα. Όπως δήλωσε: «Στόχος είναι να εμπεδωθεί η εικόνα ενός Κράτους που θα είναι σοβαρό, συνεπές και αξιόπιστο απέναντι στους πολίτες, εμπνέοντας ανάλογες συμπεριφορές».

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για τα χρέη του 2018.

Από την Πέμπτη 18 Ιουλίου είναι ενεργή η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών για επιχειρήσεις αφορά σε χρέη προς το Δημόσιο -δηλαδή προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μπορούν να ενταχθούν και οι πολίτες που έχουν οφειλές σε μεγάλο ιδιώτη πιστωτή (π.χ. τράπεζα) ο οποίος κατέχει το 85% του συνολικού τους χρέους. Το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει μια σειρά αλλαγών στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να μειωθεί η ελάχιστη μηνιαία δόση στα 20 ευρώ -από τα 30 ευρώ, σήμερα- με συνέπεια να αυξηθεί, αυτόματα, και ο αριθμός των δόσεων. Με βάση τη νέα ρύθμιση, ο οφειλέτης που τυχόν βρεθεί σε αδυναμία πληρωμής, θα μπορεί να συνεχίσει να την αποπληρώνει, χωρίς να χάνει τα ευεργετήματά της. Το ποσό των δόσεων που έμεινε απλήρωτο, δεν θα γίνεται άμεσα απαιτητό. Η οφειλή θα παραμένει και θα μπορεί να τακτοποιηθεί αργότερα ή και στο τέλος της ρύθμισης.

Έλεγχος δικαιολογητικών των φορολογικών δηλώσεων και επιστροφών φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ.

Οδηγίες για τις φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες απαιτείται έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και για τις επιστροφές φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ, δίνει με εγκύκλιό του ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Πιτσιλής. Σύμφωνα με την εγκύκλιο όσοι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος για έλεγχο της φορολογικής τους δήλωσης θα πρέπει να προσκομίσουν στην εφορία τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών δεν θα προχωρήσει η εκκαθάριση της δήλωσης. Αναλυτικά με την εγκύκλιο διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. εντός 5 εργάσιμων ημερών. Μετά, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις εφορίες, διαγράφοντας ή διορθώνοντας, όπου απαιτείται, ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου και τα οποία δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται γι αυτά τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται τα οριστικά εκκαθαριστικά. Για τα νομικά πρόσωπα η μη ανταπόκριση, εντός της τεθείσας προθεσμίας, για προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών για την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, συνεπάγεται, πέραν της επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού για την βεβαίωση της διαφοράς του φόρου εισοδήματος, κατά το μέρος που αυτή προκύπτει λόγω της μη προσκόμισης των κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

Επιτάχυνση διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ για επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό συνέπειας.

Με απόφαση που υπέγραψε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής, επιταχύνονται οι επιστροφές ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν υψηλό βαθμό συνέπειας. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά κυρίως εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπως και επιχειρήσεις που δεν επιβαρύνουν τις πράξεις που πραγματοποιούνται με ΦΠΑ και λόγω του μεγέθους τους είναι χαμηλού κινδύνου. Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στη «χρυσή λίστα» της ΑΑΔΕ και εισπράττουν άμεσα τις επιστροφές ΦΠΑ. Με τη νέα απόφαση, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί φορολογικός έλεγχος για την ένταξη και την επανένταξη των επιχειρήσεων στη «χρυσή λίστα» της ΑΑΔΕ, για τις επιστροφές ΦΠΑ. Επιπλέον, όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη ενταχθεί στη λίστα τουλάχιστον μία φορά, αρκεί για την επανένταξή τους ο έλεγχος σε μία τουλάχιστον φορολογική περίοδο, αντί των τριών που ίσχυε έως σήμερα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, εφόσον κατά τον έλεγχο ζητηθούν δικαιολογητικά από τους φορολογούμενους και αυτά δεν προσκομιστούν στη ΔΟΥ εντός των νομίμων προθεσμιών, τότε ο προς επιστροφή φόρος περιορίζεται στο ποσό που αποδεικνύεται από όσα στοιχεία και δικαιολογητικά τυχόν έχει στη διάθεση της η ΔΟΥ.

 
Αφήστε μια απάντηση