Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο με 21 θέματα


Τη Δευτέρα 12 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η 19η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού. Ακολουθεί η πρόσκληση με τα θέματα:

Καλείστε να προσέλθετε  στην 19η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 12η  του μηνός  Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

 

1. 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.448,00€ με Φ.Π.Α. για την αποζημίωση Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής του Δήμου.

3. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση «Δαμαλά», ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Κληροδότημα Αγγελικής Τσούκα» Τ.Κ. Αμαλιάπολης, Δ.Ε. Σούρπης, Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.

4. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση «Κοκκίνα», ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Κληροδότημα Μαρίας Κυριάκου», Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.

5. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση «Πέρδικα» Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.

6. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση «Αλία» της Τ.Κ. Πλατάνου του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.

7. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση «Μαγγανίτσα» της Τ.Κ. Πλατάνου του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.

8. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων σε διάφορες θέσεις της Τ.Κ. Κροκίου του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας.

9. Καθορισμός ειδικοτήτων για τη σύναψη σύμβασης ωρομισθίου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με το Π.Δ. 524/1980, για το Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού και σύσταση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης με τους αναπληρωτές, για την πρόσληψη εκπαιδευτικού– καλλιτεχνικού  προσωπικού. 

10. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ. 

11. Απόδοση τέλους λαϊκών αγορών Α΄ Εξαμήνου 2019.

12. Έγκριση στατιστικών Οικονομικών στοιχείων του προϋπολογισμού του Δήμου για το Β΄τρίμηνο έτους 2019.

13. Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.

14. Έγκριση της αριθ. 17/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλμυρού με θέμα «Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Οικονομικού Έτους 2018».

15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανέγερση Νηπιαγωγείου Σούρπης».

16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστης οδού Σούρπης- Αγίας Τριάδας Δήμου  Αλμυρού.

17. Παραχώρηση άδειας χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων  του Δήμου στους αναγνωρισμένους Συλλόγους.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Καλλιόπης Χουλιαρά του Μιχαήλ, περί  παραχώρησης χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Δρυμώνας, με σκοπό την διοργάνωση πανήγυρης στις 14 Αυγούστου 2019.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Μορφωτικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σούρπης «ΝΗΕΣ» περί  παραχώρησης χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Σούρπης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος κ. Αραμπατζή Δήμητρας.

21. Διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται για συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) για θέματα που κρίνονται εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

 

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Νικόλαος Καλλές

 

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.