Ενημέρωση Γονέων στο Γενικό Λύκειο Αλμυρού - Λαός Του Αλμυρού

Ενημέρωση Γονέων στο Γενικό Λύκειο ΑλμυρούΤην Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, στο χώρο του Πολιτιστικού κέντρου Αλμυρού έγινε εκδήλωση – ενημέρωση των γονιών και μαθητών του Γενικού Λυκείου Αλμυρού από το Διευθυντή  Ιωάννη Θεοδώρου και τους καθηγητές του σχολείου Ιωάννη Γρηγορόπουλο, Βασιλική Τσίπουτα, και Ελένη Γλώσσα.

Έγιναν διευκρινίσεις και δόθηκαν πληροφορίες (μεταξύ των άλλων) σχετικά με τη νομοθεσία στα θέματα:

Οι μαθητές προσέρχονται κάθε εργάσιμη ημέρα στις 08.00΄ στην πρωινή προσευχή – συγκέντρωση. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη ο μαθητής δεν θα γίνεται δεκτός και θα παίρνει απουσία. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στην τάξη μετά το κτύπημα του κουδουνιού του διαλείμματος και πριν την είσοδο του καθηγητή στην τάξη. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται οι μαθητές να έχουν στο σχολείο κινητά τηλέφωνα, έστω και απενεργοποιημένα. Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά  με το τηλέφωνο του σχολείου. Το κάπνισμα, σύμφωνα με το Νόμο, απαγορεύεται εντός του σχολείου και του αύλειου χώρου του. Κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται εντός του χώρου του σχολείου και να μην εξέρχονται από αυτόν. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

Για το σχολικό έτος 2019-2020 στο Γενικό Λύκειο θα ισχύσουν τα  εξής:

 Η Α ́ Τάξη αποτελεί τάξη  γενικής παιδείας, στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας 33  ωρών και 2 ώρες μαθήματος επιλογής.

 Η Β ́ Τάξη έχει 30 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας και 5 ώρες μαθήματα ομάδων προσανατολισμού. Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε 2 Ομάδες ( Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών). 

Η Γ ́ Τάξη Γενικού Λυκείου έχει μαθήματα γενικής παιδείας 11 ωρών και 21 ωρών μαθήματα προσανατολισμού. Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε τέσσερεις Ομάδες (Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ θα ισχύσει το 2020, δηλαδή θα το “εγκαινιάσουν” οι σημερινοί μαθητές της Γ Λυκείου και τα ΑΕΙ για  το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα δεχθούν πρωτοετείς φοιτητές με το νέο σύστημα.

Προβλέπεται νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία δεν θα ισχύσουν τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης, δηλαδή οι λεγόμενες “πράσινες” σχολές  που ανακοινώθηκαν από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία ότι θα εισάγονται οι υποψήφιοι χωρίς πανελλαδικές.  Για την εισαγωγή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής:

Κατ εξαίρεση  για τους μαθητές  που θα φοιτήσουν το  σχολικό έτος 2019-20 στη  Γ Λυκείου, δηλαδή αυτοί που  θα “εγκαινιάσουν” το νέο σύστημα , θα  υπολογιστεί  μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (καταργείται ο συντελεστής βαρύτητας).

Στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί , η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή,

Τα Τμήματα των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται  σε τέσσερα επιστημονικά πεδία:

  • 1ο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες.
  • 2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.
  • 3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής.
  • 4ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής.

Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής, ως εξής:

αα) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του πρώτου (1ου) Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και η Κοινωνιολογία.

ββ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του δεύτερου (2ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και τα Μαθηματικά.

γγ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του τρίτου (3ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία.

δδ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του τέταρτου (4ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική και η Οικονομία.»

Τι ισχύει από φέτος για τις απουσίες των μαθητών Λυκείου

  1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
  2. Δεδομένης της υποχρέωσης των υπεύθυνων καθηγητών/τριών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών και της υποχρέωσης των κηδεμόνων να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 29, κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
  3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). 4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες.

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας σε αυτό. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24.
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

triantopoulos
Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.