Την Δευτέρα η 1η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της νέας δημοτικής αρχής – Λαός Του Αλμυρού

Την Δευτέρα η 1η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της νέας δημοτικής αρχής

Καλείστε να προσέλθετε  στη 21η  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 23η  του μηνός Σεπτεμβρίου  του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 18.30΄ μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:    4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019. 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2019. Λήψη απόφασης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Την Δευτέρα η 1η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της νέας δημοτικής αρχής.