Ερώτηση Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ψυχαγωγικών Πάρκων (Λούνα Παρκ) - Λαός Του Αλμυρού

Ερώτηση Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ψυχαγωγικών Πάρκων (Λούνα Παρκ)

Στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας για την εγκατάσταση και λειτουργία των ψυχαγωγικών πάρκων (λούνα πάρκ), δεν περιγράφονται σαφώς οι κανόνες και οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός αυτών (διάφορα ψυχαγωγικά παιχνίδια, παιχνιδομηχανές) και πολύ σημαντικότερα, δεν προβλέπεται θεσμικά κάποια διαδικασία αξιολόγησης και περιοδικού ελέγχου των … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ερώτηση Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ψυχαγωγικών Πάρκων (Λούνα Παρκ).