Σε νέο νομικό πλαίσιο για τα Λούνα Παρκ εργάζεται το Υπ. Ανάπτυξης - Απάντηση στη Ζ. Μακρή - Λαός Του Αλμυρού

Σε νέο νομικό πλαίσιο για τα Λούνα Παρκ εργάζεται το Υπ. Ανάπτυξης – Απάντηση στη Ζ. Μακρή

Απαντώντας στην κοινοβουλευτική ερώτηση

της Βουλευτή Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττας Μ. Μακρή

ο Υπουργός κ. Άδωνις Γεωργιάδης

ανοίγει τον δρόμο για την δημιουργία ενός νέου νομικού πλαισίου

αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις εγκατάστασης και λειτουργίας

των υπαίθριων χώρων αναψυχής διορθώνοντας τις ασάφειες

και τα νομικά κενά του μέχρι και σήμερα ισχύοντος νόμου.

Με αφορμή το θανάσιμο τραυματισμό του 14χρονου κοριτσιού στον Αλμυρό Μαγνησίας κατά τη διάρκεια διασκέδασης στο λούνα παρκ της εμποροπανήγυρης στην περιοχή, η Βουλευτής Μαγνησίας, κα Ζέττα Μ. Μακρή κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών, Επενδύσεων και Ανάπτυξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με την ύπαρξη επαρκούς και σαφούς νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση, τη λειτουργία, τον έλεγχο, την πιστοποίηση καθώς και την τήρηση κανόνων ασφαλείας στους υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδασης για παιδιά και ενήλικες.

Σήμερα, Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, απαντά με επίσημο έγγραφό του, για τις ενέργειες του Υπουργείου για το θέμα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι “προς την κατεύθυνση αυτή κινηθήκαμε από τις πρώτες ημέρες μας στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Με απόφαση του Γ.Γ. Βιομηχανίας συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, η οποία συνήγαγε ότι “το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης των λούνα-παρκ είναι περίπλοκο και ασαφές, με πανσπερμία διατάξεων, πολλές φορές αντικρουόμενων μεταξύ τους”.

Τελικά, ο Υπουργός κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δεσμεύεται ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομάδας εργασίας, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2019 η τεχνική ομάδα έργου θα εκπονήσει τον Κανονισμό Ασφαλείας εγκατάστασης και λειτουργίας των Λούνα Παρκ και βάσει του Ευρωπαϊκού πλαισίου. Το ίδιο διάστημα η βασική ομάδα εργασίας θα εργασθεί με στόχο τη διευθέτηση και των λοιπών θεμάτων που άπτονται της αδειοδότησης, με προεξάρχον αυτό της χωροθέτησης.

Θυμίζουμε ότι πολίτες του Αλμυρού, κινητοποιήθηκαν, συγκέντρωσαν υπογραφές σχετικά με την αλλαγή νομοθεσίας, αδειοδότησης, λειτουργίας, και ελέγχων των Λούνα Παρκ και αιτήθηκαν στους βουλευτές Μαγνησίας και στο Υπουργείο την προσαρμογή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως και προκύπτει τελικά και από την έρευνα του Υπουργείου. Η Έλενα Ράπτη, πυραγός, νομικός, έκανε τη σχετική νομική έρευνα, παρουσιάζοντας το δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο που ισχύει μέχρι σήμερα.

 

Ακολουθεί η επιστολή όπως κοινοποιήθηκε στην βουλευτή Ν. Μαγνησίας κα Ζέττα Μακρή:

 

Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 471/03-09-2019
Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής κα Ζέττα Μακρή και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι:
Τα ατυχήματα σε λούνα-παρκ και συναφείς ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις είναι δυστυχώς μια θλιβερή πραγματικότητα ανά τον κόσμο, με την εικόνα στην Ευρώπη, βάσει της στατιστικής, να είναι αισθητά καλύτερη, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Όσον αφορά στη χώρα μας, τα δύο θλιβερά συμβάντα της τελευταίας 5ετίας, από τη μία μας συγκλονίζουν ως κοινωνία και από την άλλη οφείλουν να μας ενεργοποιήσουν ως οργανωμένη Πολιτεία στο μέγιστο βαθμό ώστε να λάβουμε όλα εκείνα τα μέτρα που θα διασφαλίζουν την ανθρώπινη ζωή και ακεραιότητα, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά.
Προς την κατεύθυνση αυτή κινηθήκαμε από τις πρώτες ημέρες μας στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Με απόφαση του Γ.Γ. Βιομηχανίας συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας (ΑΔΑ: ΨΥΦΠ465ΧΙ8-ΗΣΞ) με συμμετοχή στελεχών από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για τη ρύθμιση της αδειοδότησης συγκεκριμένων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του ν.4442/2016, μεταξύ των οποίων και τα λούνα-παρκ.
Η ομάδα εργασίας συνήγαγε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης των λούνα-παρκ είναι περίπλοκο και ασαφές, με πανσπερμία διατάξεων, πολλές φορές αντικρουόμενων μεταξύ τους. Τα θέματα ασφαλείας, που είναι και τα πλέον κρίσιμα για την εν λόγω οικονομική δραστηριότητα, αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς κατά το στάδιο της αδειοδότησης, ενώ απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε πρόβλεψη για περιοδικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους ή μετά από εργασίες συντήρησης κ.λπ.
Συγκεκριμένα, σήμερα η αδειοδότηση των Λούνα Παρκ γίνεται με βάση τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 81 του ν.3463/2006 (αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών) και του άρθρου 39 του ν.4497/2017 (αρμοδιότητας Γ.Γ. Εμπορίου). Το άρθρο 39 του ν.4497/2017, που αφορά στον καθορισμό των απαιτουμένων δικαιολογητικών της προς έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, παραπέμπει στο άρθρο 6 του Π.Δ. 12/2005. Σύμφωνα με αυτό, τα θέματα ασφαλείας κατά το στάδιο της αδειοδότησης καλύπτονται από βεβαιώσεις διπλωματούχων μηχανικών και άλλων επιστημόνων και από βεβαιώσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων.
Συναφώς επισημαίνεται ότι το άρθρο 39 του ν.4497/2017 δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην αδειοδότηση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, διότι η προβλεπόμενη (άρθρο 6, παρ. 3, περ. στ του πδ 12/2005) άδεια του Υπ. Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 δεν υφίσταται πλέον, δεδομένου ότι ο εν λόγω νόμος έχει καταργηθεί (άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2516/1997) και οι νόμοι που τον αντικατέστησαν για την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων (με τελευταίο εν ισχύ τον ν.3982/2011) δεν περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους τα Λούνα Παρκ.
Για να επιλυθεί το μείζον αυτό ζήτημα, και με βάση τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η ομάδα εργασίας αποφάσισε να συστήσει εξειδικευμένη υπο-ομάδα έργου, που θα αναλάβει την εκπόνηση τεχνικού κανονισμού ασφαλείας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των λούνα-παρκ. Η υπο-ομάδα αυτή θα περιλαμβάνει στη σύνθεσή της τεχνικούς εμπειρογνώμονες και θα βασισθεί τόσο στο προσφάτως εκδοθέν ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 18314/2019, όσο και στο προηγούμενο Πρότυπο 13814/2004 “Fairground and amusement park machinery and structures – safety” (περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση των πάρκων ψυχαγωγίας), όσο και στις καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η υπο-ομάδα πρόκειται να εξετάσει και την πρόταση να καθιερωθούν τα εν λόγω πρότυπα ως υποχρεωτικά με συνέπεια να απαιτείται κατά την αδειοδότηση, ως δικαιολογητικό, πιστοποιητικό ελέγχου/πιστοποίησης της εγκατάστασης από διαπιστευμένο φορέα, βάσει του οποίου θα συνάγεται η συμμόρφωσή της με τα υποχρεωτικά πρότυπα που την αφορούν. Στόχος είναι να θεσμοθετηθεί ένας τεχνικός κανονισμός που θα απολήγει στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς όμως αναίτια και υπέρμετρη γραφειοκρατική επιβάρυνση του επιχειρηματία.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ομάδας εργασίας, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2019 η τεχνική ομάδα έργου θα εκπονήσει τον Κανονισμό Ασφαλείας εγκατάστασης και λειτουργίας των
Λούνα Παρκ. Το ίδιο διάστημα η βασική ομάδα εργασίας θα εργασθεί με στόχο τη διευθέτηση και των λοιπών θεμάτων που άπτονται της αδειοδότησης, με προεξάρχον αυτό της χωροθέτησης. Έπειτα ο Κανονισμός θα υποβληθεί στη διαδικασία κοινοποίησης στις άλλες χώρες – μέλη της ΕΕ βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/1535, με το χαρακτήρα του επείγοντος και ακολούθως θα προχωρήσουμε στη θεσμοθέτηση του πλαισίου που θα ρυθμίζει την λειτουργία και τον έλεγχο της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

 

Ο Υπουργός
Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης
Εσωτερική Διανομή:
Γραφ. Υπουργού
Τμήμα Κοιν. Ελέγχου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.