Προτεινόμενο χειμερινό ωράριο καταστημάτων – Λαός Του Αλμυρού

Προτεινόμενο χειμερινό ωράριο καταστημάτων