Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Αλμυρού καλεί τους ενδιαφερόμενους στα προγράμματα του - Λαός Του Αλμυρού

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Αλμυρού καλεί τους ενδιαφερόμενους στα προγράμματα του

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αλμυρού

 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αλμυρού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλμυρού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλμυρού μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Αγροτική Επιχειρηματικότητα –Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
2 Βασικά Αγγλικά Α1 50
3 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
4 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
5 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
6 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25
7 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25
8 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη

εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25
9 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
10 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους (όσοι δεν

έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους

125

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Τηλ. : 2422026366

Ταχ. Διεύθυνση: Δ. Αργυροπούλου 3, Αλμυρός

Email: kentrokoinotitas@almiros.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.           

 
Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.