Στο Υπουργείο Παιδείας η Αντιδήμαρχος Βόλου, Μποντού Τοκαλή – Λαός Του Αλμυρού

Στο Υπουργείο Παιδείας η Αντιδήμαρχος Βόλου, Μποντού Τοκαλή