Δια περιφοράς για πρώτη φορά συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού
Δια περιφοράς συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλμυρού όπως ορίζει ο νόμος, στο πλαίσιο των μέτρων για περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊό, την Πέμπτη 26 Μαρτίου.

Τα θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων αφορούσαν α) την αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, τρέχοντος οικονομικού έτους, ώστε να ρυθμιστούν οι νέες ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού για έξοδα και προμήθειες, β) την έγκριση εκμίσθωσης του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού της Κοινότητας Ευξεινούπολης, με σκοπό την λειτουργία Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού και γ) την έγκριση της αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Αλμυρού στο πρόγραμμα WIFI4EU στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» CEF-WIFI4EU.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το δεύτερο θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς οι παρατάξεις του Σάββα Τσόγκα και του Δημήτρη Εσερίδη, διαφώνησαν με την εκμίσθωση.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.