Εγκατάσταση νέων κερκίδων ύψους 20.000 ευρώ στο γήπεδο Στεφανοβικείου από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου
Νέες μεταλλικές κερκίδες εκατόν εξήντα (160) θέσεων τοποθετήθηκαν στο γήπεδο του Στεφανοβικείου από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου.                

Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 20.000,00 €.

Η κερκίδα αποτελείται σχεδόν καθ’ ολοκληρία από μεταλλικά στοιχεία και είναι εξ ολοκλήρου γαλβανισμένη εν θερμώ. Φέρει δε πλαστικά καθίσματα επί κάθε σειράς φατνωμάτων. Τόσο ενδιάμεσα στα καθίσματα όσο και στις άκρες του ανωτέρω διαδρόμου υπάρχουν τέσσερις διάδρομοι – κλιμακοστάσια, πλάτους 1,0 μ., τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες προσπέλασης τόσο στο κύριο μέρος της κατασκευής όσο και σε κάθε επί μέρους τμήμα της.

Περιμετρικά της συνολικής κατασκευής (διάδρομος, πλαϊνά μέρη κερκίδας και οπίσθια πλευρά της) υπάρχει κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώματος ύψους 1,10 μ.

 

 Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας δήλωσε:

«Πιστοί στις δεσμεύσεις μας απέναντι στην αθλητική οικογένεια του Στεφανοβικείου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» αλλά και στους κατοίκους της Τ.Κ. Στεφανοβικείου, εγκαταστήσαμε νέες κερκίδες χωρητικότητας 160 θέσεων στο γήπεδο της Κοινότητας, βελτιώνοντας την εικόνα του γηπέδου και εξυπηρετώντας λειτουργικές ανάγκες των αθλουμένων και όσων κάνουν χρήση της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης».

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.