Νέα παρέμβαση του Δήμου για τα αδέσποτα - Σύμβαση περισυλλογής-περίθαλψης - Λαός Του Αλμυρού

Νέα παρέμβαση του Δήμου για τα αδέσποτα – Σύμβαση περισυλλογής-περίθαλψης

Δημοσιεύθηκε η νέα σύμβαση του Δήμου Αλμυρού με ιδιώτη, για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων.

Η απευθείας ανάθεση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3852/2010, 3463/2006 και 4412/2016 και η δαπάνη ποσού 9.920,00 € θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους έτους 2020, αφορά περισυλλογή 200 ζώων (περίπου 50 ευρώ για κάθε περισυλλογή και περίθαλψη).

Αναμένουμε τις επόμενες μέρες ανακοίνωση του Δήμου που θα διευκρινίζει τον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη νέα αυτή υπηρεσία.

Η Τεχνική Περιγραφή αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας περισυλλογής των αδέσποτων ζώων για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την διαχείριση του προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων, των οποίων την ευθύνη έχουν οι Δήμοι σύμφωνα με το Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τ. Α ́) όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/11.2.2014 τ. Α ́)

Για την περισυλλογή των ζώων πρέπει να συγκροτούνται συνεργεία από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα στην αιχμαλωσία των ζώων συντροφιάς τα οποία καθοδηγούνται σε χώρο περισυλλογής και ελέγχονται από Κτηνίατρο.

Λόγω του ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει κατάλληλο χώρο για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων, αλλά ούτε και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων και την μεταφορά τους με αδειοδοτημένο όχημα μεταφοράς, η εργασία αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου.

Η Δημοτική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τα συχνά φαινόμενα δηλητηρίασης των αδέσποτων, αλλά και τα παράπονατων πολιτών τόσο για την κυκλοφορία των ζώων αυτών, όσο και την επιθετική τους συμπεριφορά κατά περιόδους, η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος προβλέπεται να συμβάλλει σημαντικά στον έλεγχο του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, στην καταγραφή τους, στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιλαμβάνουν:

Υπηρεσίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων

Ο ανάδοχος θα μεταβαίνει στην περιοχή του Δήμου Αλμυρού που βρίσκεται το αδέσποτο ζώο μεάτομο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς και με όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων. Το ζώο θα μεταφέρεται στον ανάδοχο Κτηνίατρο και αφού γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις/επεμβάσεις θα επιστρέφει στον τόπο περισυλλογής του.

Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει στην καρτέλα του ζώου τα στοιχεία του πολίτη που τηλεφώνησε, την ημερομηνία και τοποθεσία σύλληψης και θα τηρεί ημερολόγιο εργασιών. Η περισυλλογή των ζώων θα γίνεται κατά προτεραιότητα με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Α. τα ιδιαιτέρων επιθετικά (αγέλες) προς τους πολίτες,

Β. μεγαλόσωμα ζώα,

Γ. αρρωστημένων που χρήζουν άμεσης ιατροφαρμακευτικής βοήθειας, επίσης κακοποιημένα και χτυπημένα από αυτοκίνητα, αδέσποτα από δηλητηρίαση (φόλες), θερμοπληξία

Δ. λοιπά.

Υπηρεσίες επανένταξης αδέσποτων ζώων

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επανένταξη των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον για την οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στηνπεριοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη, την φροντίδα των επανεντασσομένων αδέσποτων ζώων έχει ο Δήμος με συνεργαζόμενα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν επιτρέπεται η επαναφορά σε περιοχές όπου βρίσκονται, νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, αρχαιολογικοί χώροι και τουριστικά θέρετρα μεγάλης επισκεψημότητας.

Περιγραφή υποχρεώσεων

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει και να παραδίδει τα ζώα εντός των ορίων του Δήμου. Ο εντοπισμός του ζώου γίνεται μετά από αυτοψίες που διενεργούν οι εθελοντές και οισυνεργάτες του Δήμου, καθώς και από κλήσεις πολιτών που δέχεται ο Δήμος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να περισυλλέξει το αδέσποτο ζώο το οποίο θα του υποδεχθεί άμεσα (το συντομότερο δυνατόν) ακόμη και σε περίπτωση επιθετικής στάσης και να περισυλλέγει όλα τα αδέσποτα ζώα που θα του υποδειχθούν. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την μεταφορά των αδέσποτων ζώων και όταν είναι ιδιαίτερα επιθετικά και όταν πρόκειται για αγέλες , τα αρρωστημένα τα οποία χρήζουν άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης, καθώς και τα κακοποιημένα ζώα, τραυματισμένα (από αυτοκίνητο), δηλητηριασμένα, εγκαταλελειμμένα από τους ιδιοκτήτες και όλατα έκτακτα περιστατικά που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τις αργίες και Σαββατοκύριακα.
Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.