Δύο θέσεις γυμναστών στον Δήμο Αλμυρού
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους την περίοδο 2020-21. Στον Δήμο Αλμυρού θα προσληφθούν δύο γυμναστές.

Με την ΚΥΑ εγκρίνεται η κατανομή 1.142 θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο. Οι πτυχιούχοι φυσικής αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Στον Δήμο Αλμυρού θα προσληφθούν 2 άτομα. Αναφορικά με την υπόλοιπη Μαγνησία, στον Δήμο Βόλου προκηρύσσονται 14 θέσεις και στον Δήμο Αλοννήσου 2.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.