Ανοικτή επιστολή προς το Δασαρχείο Αλμυρού – του Κ. Ρούτσια
Από τον Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. κο Κωνσταντίνο Ρούτσια, λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη ανοικτή επιστολή προς το Δασαρχείο Αλμυρού.

«Τους δε νόμους τοις αραχνίοις ομοίους· και γαρ εκείνα, εάν μεν εμπέση τι κούφον και ασθενές, στέγειν· εάν δε μείζον, διακόψαν οίχεσθαι»:  Σόλων, 630-560 π.Χ.

Από το Νοέμβριο του 2016 η Τοπική Κοινωνία του Πτελεού προσπαθεί να κατασκευαστεί ένα ξύλινο κιόσκι στη θέση “Σταυρός”. Η συγκεκριμένη θέση βρίσκεται στην Δυτική είσοδο στο έμπα της λεκάνης Πτελεού – Αχιλλείου – Αγ. θεοδώρων και αποτελεί εδώ και χρόνια, αίτημα των κατοίκων της περιοχής να κατασκευαστεί ένα “κιόσκι” με μία βρύση, για το λόγο ότι όλοι οι επισκέπτες της περιοχής στέκονται εκεί για να απολαύσουν το τοπίο λόγω της εποπτικής θέασης που έχει σε όλο τον κόλπο.

Για την κατασκευή του “κιόσκι” είναι σύμφωνη και η Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία με το με αριθ. πρωτ. 8213 Φ702.3/2016 αναφέρει ότι η κατασκευή του “κιόσκι” θα εξυπηρετήσει το έργο της υπηρεσίας και η προτεινόμενη θέση προσφέρει πολύ καλή θέαση της περιοχής ευθύνης του περιπολικού Α-31 καθιστώντας το σημείο αυτό πολύ καλό παρατηρητήριο.

Το αίτημα το προτοδιατύπωσε στο Δασαρχείο Αλμυρού η εθελοντική ομάδα “ΑΙΟΛΙΣ”. Ο δασάρχης Αλμυρού κ. Σπύρος Ανδριανός ήτανε σύμφωνος τότε για την κατασκευή του “κιόσκι” και μάλιστα έλεγε ότι είναι μια τυπική διαδικασία που γρήγορα θα πάρει έγκριση. Γι’ αυτό και ζήτησε να του υποβληθεί τοπογραφικό με την ακριβή θέση, καθώς και αναλυτικά σχέδια κατασκευής του “κιόσκι”, τα οποία και κατατέθηκαν στο δασαρχείο Αλμυρού από τον μηχανικό κ. Δημήτρη Ζούπη. Μάλιστα για τους λόγους ότι ήταν τόσο σίγουρος για την έγκριση του και ύστερα από τις προφορικές διαβεβαιώσεις που εδόθησαν, ο Κυνηγετικός  Σύλλογος Αλμυρού σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα ΑΙΟΛΙΣ προχώρησαν στην αγορά των απαραίτητων υλικών (ξυλεία, κεραμίδια, ασφαλτόπανο κ.α.) τα οποία και καλύφθησαν 2500 € από τον κυνηγετικό Σύλλογο και 500 € από την ΑΙΟΛΙΣ. Σε συνέχεια των παραπάνω ο κυνηγετικός σύλλογος Αλμυρού κατέθεσε ην υπ’ αριθ. αίτηση 39/21.04.2017 για την έγκριση της κατασκευής.

Αντί έγκρισης στάλθηκε στον Κυνηγετικό Σύλλογο Αλμυρού το με αριθ. πρωτ. 3643/105659/2017 έγγραφο της η Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων  η οποία απάντησε στο αίτημα του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμυρού ότι “δεν προβλέπεται η εγκατάσταση ξύλινης κατασκευής “κίοσκι” από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις δημόσιες εκτάσεις  των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν.998/79″.

Σχετικά με την απάντηση της Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

  1. Δεν γνωρίζουμε εάν η απάντηση ότι “δεν προβλέπεται η εγκατάσταση ξύλινης κατασκευής “κίοσκι” από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις σε δάση….” αποτελεί πρόσχημα, η ουσία είναι ότι το κιόσκι αυτό χρειάζεται για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινωνίας και όχι του κυνηγετικού συλλόγου. Ο Κυνηγετικός σύλλογος είναι αρωγός στην προσπάθεια μας.
  2. Δεν γνωρίζουμε εάν πρόκειται για λάθος του συντάκτη του εγγράφου αλλά το άρθρο 3 του Ν.998/79 αναφέρει τι χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις. Μάλιστα στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου αναφέρεται: “Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, καθώς και οι εκτάσεις που κηρύσσονται ή έχουν κηρυχθεί με πράξη της αρμόδιας αρχής ως δασωτέες ή αναδασωτέες”. Από πού λοιπόν προκύπτει ότι με το παραπάνω αναφερόμενο άρθρο απαγορεύεται η κατασκευή “κιόσκι” σε δασικές εκτάσεις.
  3. Σε πλείστες περιπτώσεις, σε όλη την Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί κιόσκια με παγκάκια και άλλες ξύλινες κατασκευές για τις ανάγκες των επισκεπτών στα δάση. Στην δική μας περιοχή υπάρχει αντίστοιχο κιόσκι στην θέση “ΚΑΣΤΡΟ”
  4. Η νομοθεσία στο Ν.3208/2003 άρθρο 4 παρ. 8 αναφέρει: Τα δάση της περίπτωσης ε” της παραγράφου 1 του άρθρου 69, που προορίζονται για αισθητική απόλαυση και αναψυχή, υπόκεινται σε διαχείριση ως δάση – πάρκα και επιτρέπεται σε αυτά η κατασκευή έργων και η εκτέλεση εργασιών που συντηρούν και εμπλουτίζουν την βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη και ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και διευκολύνουν την σωματική άσκηση και την πνευματική ανάταση του ανθρώπου. ……

Σχετικά πρόσφατα το Τοπικό Συμβούλιο Πτελεού ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμυρού να εγκρίνει την κατασκευή του κιόσκι στη συγκεκριμένη θέση. Δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο δεν προχώρησε στην συγκεκριμένη απόφαση γιατί ύστερα από προφορικές συνεννοήσεις με το Δασαρχείο έλαβε την απάντηση ότι (το Δασαρχείο) δεν συναινεί στην κατασκευή. Ειλικρινά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ενοχλεί σε ορισμένους η κατασκευή του κιόσκι.

Εμείς δείχνοντας καλή θέληση ζητάμε να μας εξηγήσουν πως γίνεται σε τόσες δασικές εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα να επιτρέπεται η κατασκευή ξύλινων κατασκευών  (κιόσκια, παγκάκια, πέργκολες, φράκτες κ.α.) και να μην επιτρέπεται στη θέση “Σταυρός της Τ.Κ. Πτελεού.

Η συγκεκριμένη θέση βρίσκεται δίπλα από το τριτεύον επαρχιακό δίκτυο που συνδέει τον Δήμο Αλμυρού με την Τ.Κ. Πτελεού έχει ελάχιστη βλάστηση από πουρνάρια και δύο δρυς οι οποίες και θα διατηρηθούν και αποτελεί μπαλκόνι θέασης σε όλο τον κλειστό κόλπο Πτελεού – Αχιλλείου- Αγ. Θεοδώρων.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε το λινκ.